Menu
Mesto Medzev
Medzev

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt možno zrušiť na základe oznámenia ohlasovne pobytu alebo ohlásenia občana, alebo na základe oznámenia matričného úradu, prípadne súdneho rozhodnutia.

 

Ohlasovňa mesta Medzev záznam o trvalom pobyte zruší

 • na základe oznámenia o zmene TP inej ohlasovne o skončení predchádzajúceho TP;
 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho;
 • na základe ohlásenia občana, ktorý ohlásil skončenie TP za účelom vycestovania do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí (občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia, s cieľom trvalo žiť v zahraničí), je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte a občiansky preukaz odovzdá ohlasovni pobytov. V ohlasovni na odhlasovacom lístku uvedie štát a miesto pobytu kam hodlá vycestovať, dátum začiatku pobytu v zahraničí, tento úkon môže urobiť aj prostredníctvom zastupiteľského úradu SR, alebo prostredníctvom splnomocneného  zástupcu v Slovenskej republike,
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného, alebo cudzieho dokladu, alebo na základe nesprávne uvedených skutočností;
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.
 • Trvalý pobyt možno zrušiť tiež ak budova zanikla , z dôvodu osvojenia dieťaťa, z  dôvodu straty ŠO SR

 

Potrebné doklady

 • Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci),
 • Občiansky preukaz
 • List vlastníctva (list vlastníctva použiteľný na právne účely, vydáva a overuje ho správa katastra . (Výpis získaný prostredníctvom portálu „katasterportal“ má len informatívny charakter a nie je možné na základe takto získaného listu vlastníctva urobiť úkon odhlásenia sa z trvalého pobytu).
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
 • Doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 • Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 • Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
 • Dohoda o ukončení nájmu

 

Upozornenie

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu občana sa stáva mesto Medzev. Táto skutočnosť bude oznámená na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní.

 

Tlačivá

 

Zákonná úprava

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Facebook

facebook odkaz

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
mierny dážď 26 °C 17 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 25/14 °C
utorok 25. 6. jasná obloha 26/13 °C
streda 26. 6. mierny dážď 26/17 °C