Menu
Mesto Medzev
Medzev

Hlásenie k prechodnému pobytu

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má pobyt trvať viac ako 90 dní. Občan nemôže hlásiť prechodný pobyt na adrese kde má hlásený trvalý pobyt .

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť dlhšia ako 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný prihlásiť sa na prechodný pobyt znova.

Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti. 

Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený. Prechodný pobyt môže byť zrušený aj z dôvodu zániku budovy, z dôvodu úmrtia, z dôvodu straty ŠO SR.

 

K vybaveniu potrebujete

  • platný občiansky preukaz ( v prípade jeho straty alebo odcudzenia je povinný predložiť potvrdenie o občianskom preukaze vydané Okresným riaditeľstvom Policajného zboru podľa miesta TP); ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa;
  • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ak sa jedná o hlásenie prechodného pobytu občana, ktorý sa prihlasuje z iného štátu);
  • na overenie vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove, alebo jej časti občan poskytne nasledovné údaje – identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“,  číslo LV,  súpisné číslo stavby, číslo bytu ,
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje ak:
    • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka;
    • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti;
    • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka;
    • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt  súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak

  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
  • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Tlačivá

 

Zákonná úprava

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov

Facebook

facebook odkaz

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25 26
27 28 29 30
31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
slabý dážď 22 °C 14 °C
streda 29. 5. slabý dážď 22/12 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 21/12 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 20/12 °C