Menu
Mesto Medzev
Medzev

Okolie mesta

 

Šugovská dolina (3km) 

Šugovská dolina sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenského krasu. Dolinou preteká Šugovský potok – prítok Bodvy, prameniaci pri severozápadnom svahu Šugovského vrchu (705,4 m n. m.). 

Celá oblasť Šugovskej doliny bola v minulosti známa železiarskou výrobou v miestnych hámroch, z ktorých jeden je dodnes funkčný a slúži ako expozícia hámorníctva.

Šugovská dolina je veľmi vhodná pre pešiu turistiku, cykloturistiku a agroturistiku. Nachádzajú sa tu rybníky, malé vodné nádrže, ranč a hámre, ubytovacie a stravovacie zariadenia aj viaceré atrakcie. Cez stredisko prechádza modrá turistická trasa. 

 

Lucia Baňa (7km) 

Lucia Baňa je malebná banícka osada, súčasť obce Vyšný Medzev. Má bohatú banícku, ale aj kultúrnu históriu. Nachádza sa v údolí Pustého potoka. Je obklopená krásnymi lesmi. Osada ponúka jedinečné možnosti na turistiku a relax. Každoročne sa tu koná festival Hudba na konci sveta, kolkársky turnaj, oslavy Dňa baníkov, letný guláš, oslavy SNP a pod. 

Cez osadu vedie významný turistický chodník na chatu Erika a Kojšovskú hoľu.

 

Štós (8,8km) 

Obec je zrejme najstaršou osídlenou obcou v údolí Bodvy. Prvé písomné zmienky pochádzajú zo začiatku 13. storočia z archívu jasovského Kláštora premonštrátov. Dodnes nesie svoj pôvodný nemecký názov. Obyvateľstvo sa tu od počiatkov osídlenia venovalo ťažbe a spracovaniu železnej rudy a medi, popritom poľnohospodárstvu a páleniu dreveného uhlia. V roku 1696 bol Štós povýšený na banícke kráľovské mesto. 

Vďaka bohatej tradícii výroby nožov sa obec stala začiatkom 19. storočia významnou priemyselnou obcou. 

Kúpele Štós svojou polohou, štruktúrou lesa a podhorskou klímou sú veľmi známymi klimatickými kúpeľmi na Slovensku i v zahraničí. Prírodné prostredie kúpeľov tvorí lesopark, ktorého súčasťou je vyše 200 druhov vzácnych drevín a kvetov, architektonicky dotvorený potôčikom s kaskádami a fontánou. Prírodné podmienky, ako aj vybudovaná infraštruktúra vytvárajú veľmi dobré podmienky na liečbu akútnych i chronických ochorení dýchacích ciest, ochorení pľúc a prieduškovej astmy. Súčasťou kúpeľnej liečby je poskytovanie moderného dietologického stravovania. Kúpele poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť, klimatickú liečbu, vodoliečebné procedúry, masáže, fínsku saunu, elektroliečbu, inhalácie a kompletnú rehabilitáciu so zameraním na dýchací a pohybový systém, a to pre dospelých aj detských pacientov. Devízou kúpeľov Štós je poskytovanie speleoterapie, čo je unikátna liečba horných dýchacích ciest poskytovaná v blízkej Jasovskej jaskyni. Kúpele majú v tejto liečbe dlhodobú tradíciu s veľmi dobrými liečebnými výsledkami. 

Prírodné prostredie kúpeľov je príjemnou prechádzkovou zónou aj pre turistov, ktorí uvítajú pokoj, ticho a zdravý čistý vzduch. 

 

Jasov (7km) 

Obec Jasov začala byť trvalo osídľovaná už v polovici 12. storočia. Obyvateľstvo sa živilo predovšetkým baníctvom a poľnohospodárstvom. 

Dnes je obec vstupnou bránou do NP Slovenský kras z jeho severovýchodnej časti.Je známa hlavne svojím neskorobarokovým premonštrátskym kláštorom z 18. storočia a Jasovskou jaskyňou, ktorá je verejnosti sprístupnená a v ktorej sa vykonávajú speleoklimatické pobyty. Jasovská jaskyňa dosahuje dĺžku 2811 m a vertikálne rozpätie 55 m. Je charakteristická bohatou vápencovou výzdobou, pozostatkami starých nápisov svedčiacich o využívaní jaskyne mníchmi a obyvateľmi odpradávna a pod. Je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

Kláštorný komplex premonštrátov z 13. storočia v Jasove s jedinečnou barokovou knižnicou patrí medzi najhodnotnejšie kultúrne pamiatky v regióne. Veľkolepo kompozične rozvrhnutý kostol s kláštorom tvoria budovy kláštora s dvomi rozsiahlymi nádvoriami. Sú súmerne rozvrhnuté okolo centrálne situovaného dvojvežového kostola. Klenbu jeho jednoloďového priestoru a klenbu v knižnici kláštora zdobia bohaté fresky. V tesnej blízkosti kláštora je zachovaná baroková kláštorná záhrada obdĺžnikového tvaru, ktorá je charakteristická svojou pravidelnou dispozíciou typu francúzskych záhrad. Ku kaštieľu patrí aj baroková knižnica a francúzsky park so slnečnými hodinami. 

Okolie Jasova ponúka turistom zaujímavé turistické výlety do okolitej prírody. Turisticky najzaujímavejším je Náučný chodník Jasovská skala s Národnou prírodnou rezerváciou Jasovské dubiny. Rezervácia obkolesuje Jasovské rybníky, ktoré sú napájané krasovým prameňom Teplice a tvoria vodný systém, ktorý slúžil na pohon rôznych vodných zariadení a môžeme ho považovať za technickú pamiatku. 

 

Poproč (10km) 

Dejiny obce úzko súvisia s dejinami jasovského premonštrátskeho kanonického prepošstva. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1255. Od svojho založenia sa obyvatelia venovali baníctvu, poľnohospodárstvu, drevorubačstvu, pastierstvu a drobným remeslám. Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky obce patrí rímskokatolícky Kostol všetkých svätých z roku 1766, Kaplnka Ružencovej Panny Márie a kamenná kaplnka navrhovaná na zaradenie medzi chránené kultúrne banské objekty. 

V obci sú dobré podmienky na šport, vybudovaná sieť predajní a reštauračných zariadení. 

 

Smolník (22km) 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1243. Starú banícku obec, pôvodne slovanskú, osídlili v 13. storočí Nemci z Gelnice, v roku 1327 sa stala slobodným banským mestom s banským, trhovým, poľovným i rybárskym právom. V 14. storočí bolo v Smolníku sídlo banskej komory. Ťažila sa tu meď a striebro. Najväčší rozkvet prežíval na prelome 14. a 15. storočia, keď tu fungovala aj kráľovská mincovňa. V 18. storočí sa zintenzívnila ťažba medi, používanej na razenie mincí v tamojšej mincovni a na výrobu zelenej a modrej skalice. Od roku 1754 v Smolníku pôsobila banícka škola, sídlil tu banský súd a inšpektorát, mesto bolo významným administratívnym centrom. V roku 1805 tu bolo vybudované jedno z prvých divadiel na Slovensku. V roku 1872 tu bola vybudovaná tabaková továreň, donedávna jediná ručná výrobňa cigár na Slovensku. 

Svojou polohou, históriou a kultúrou predstavuje obec veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. 

Pamiatky

 • Tabaková továreň – pôvodne renesančná budova prestavaná roku 1872 
 • Mestská radnica – budova z roku 1721 
 • Meštiansky dom z 19. stor. – Rožňavská ul. č. 103 
 • Meštiansky dom z 19. stor. – Rožňavská ul. č. 88 
 • Kultúrny dom – postavený v strede námestia roku 1828 
 • Katolícky kostol sv. Kataríny – postavený roku 1801, hlavný oltár z roku 1805 
 • Evanjelický kostol – barokovo-klasicistický z roku 1787 
 • Trojičný stĺp na námestí 
 • Kaplnka Navštívenia Panny Márie – postavená v Štóskom sedle roku 1735 

 

Úhorná (26 km) 

Obec leží pod Úhornianskym sedlom (999 m), bola založená na základe valaského práva. 

Obyvatelia sa živili chovom oviec, pálením dreveného uhlia, povozníctvom, prácou v lese a baniach, neskoršie v tabakovej továrni v Smolníku. V obci bolo tiež rozvinuté tkáčstvo. 

V obci sa nachádza rímskokatolícky barokový kostol z roku 1749, postavený na mieste pôvodného dreveného kostola. Tvorí dominantu obce. Pri kostole je tiež cintorín. 

Nad obcou, na južne orientovanom svahu, stojí Kaplnka Panny Márie Snežnej na starom pútnickom mieste, kde vyviera prameň s údajne liečivou vodou. 

Krásne prírodné prostredie obce ponúka veľa možností na pešiu turistiku, ako aj na cykloturistiku. Pod obcou je Jazero Úhorná, ktoré bolo na zásobovanie baní v susednej obci Smolník vodou.

 

Hačava (33,8 dookola) 

Obec leží na konci Hájskeho údolia v doline Hájskeho potoka vo východnej časti Slovenského krasu, v nadmorskej výške 580 – 1186 m n. m. 

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1409. Pôvodne bola osídlená nemeckými baníkmi, neskôr valaským – rusínskym obyvateľstvom. Okrem pastierstva sa obyvateľstvo zaoberalo baníctvom, drevorubačstvom, výrobou sediel, výrobou dreveného riadu, drevorubačstvom a pálením dreveného uhlia. 

V obci je možné obdivovať pôvodnú drevenú ľudovú architektúru a barokovo-klasicistický kostol z 2. polovice 18. storočia. 

Okolie Hačavy ponúka množstvo príležitostí na turistiku a cykloturistiku, je veľmi vhodným východiskovým bodom oblasti. 

Náučný chodník Horné lúky je jednou z najmalebnejších trás v tejto časti Slovenského krasu. Začína sa v obci Hačava, smerom do sedla Krížna Poľana, ďalej 

pokračuje mierne zvlneným terénom. Končí sa na vyhliadke neďalekej obce Háj, kde má turista možnosť nádherných výhľadov a prírodnej scenérie Hájskej doliny a Turnianskeho hradu. Tu sa chodník napája na ďalší náučný chodník – Zádielska tiesňava. 

Zádielska tiesňava (Zádielska dolina) je krasovým kaňonom s hĺbkou takmer 400 m, dĺžkou 3 km, najužšia šírka dna 10 m. Vytvorili ho vody Blatníckeho potoka. Je národnou prírodnou pamiatkou. Nachádza sa tu najvyšší vežovitý skalný útvar na Slovensku – Cukrová homoľa, vysoká 105 m. 

Je dobre prístupná červenou turistickou trasou z obce Zádiel. Zádielska planina je najmenšou planinou Slovenského krasu, leží medzi Zádielskou tiesňavou a Hájskou dolinou. Zaujímavá je podobami povrchového krasu a svahmi tiesňavy, ktoré sú veľmi strmé a členité. Na planine sa vyskytuje viacero druhov chránenej flóry a fauny. 

Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí Turňa nad Bodvou (modrá), Háj (zelená) a Hačava (žltá). 

Hájska dolina je hlbokou krasovou tiesňavou dlhou 4 km, medzi obcami Hačava a Háj. Oddeľuje Jasovskú a Zádielsku planinu. Je zaujímavá krasovými javmi, travertínovými bariérami, jaskyňami, najmä však Hájskymi vodopádmi. Je to Horný Hájsky vodopád s výškou 5,3 m, Stredný Hájsky vodopád s výškou okolo 4 m, Veľký Hájsky vodopád s výškou okolo 7 m a Hájsky vodopád nad mostom s výškou 5 m.. 

Cesta v Hájskej doline slúži aj ako turistická (žltá) a cykloturistická (červená) trasa. Neďaleko obce sa nachádza prírodná pamiatka – nesprístupnená Hačavská jaskyňa s dĺžkou 200 m, nazývaná aj partizánska jaskyňa. Nachádza sa západne od obce Hačava na severovýchodnom svahu Bujačieho vrchu, pod skalným útesom na škrapovom poli. 

 

Moldava nad Bodvou (16km) 

Osídlenie kráľovského panstva Turňa sa prvýkrát spomína v roku 1255. V roku 1345 sa stáva kráľovským mestom a centrom obchodu s vínom. V histórii je okrem vinárstva významné aj ako stredisko obchodu s ovocím a výrobou kvalitných čižiem. 

Dnes je mesto z jeho juhovýchodnej časti významnou vstupnou bránou do NP Slovenský kras. 

Nachádza sa v ňom zrekonštruované historické centrum a významné pamiatky, ako rímskokatolícky kostol z 15. storočia, kostol reformovanej cirkvi postavený v roku 1773 v klasicistickom štýle s vyrezávanou kazateľnicou, múzeum vína vo vínnej pivnici – Múzeum vín Máté Laczkó Szepsiho, Moldavské múzeum s kováčskou vyhňou a podobne. V parku pri kostole reformovanej cirkvi sa nachádza replika drevenej Szojkovej brány, ktorá je pamiatkou na požiar mesta z roku 1795. Na svahu v severnej časti mesta bola postavená Kaplnka sv. Rócha na počesť a pamiatku obetí epidémie cholery (1831). 

V meste sa nachádzajú dve nesprístupnené jaskyne, a to Moldavská jaskyňa a jaskyňa Mníchova diera. 

V meste sa nachádza viacero reštaurácií, pohostinstiev a ubytovacích zariadení.

 

Turňa nad Bodvou (25km) 

Prvá písomná zmienka o pôvodnej vinohradníckej obci je z prvej polovice 13. storočia. Obec leží na rozhraní Košickej kotliny a Turnianskej kotliny. V minulosti bola župným mestom. V súčasnosti je známa hlavne vďaka zrúcaninám Turnianskeho hradu a východiskám z NP Slovenský kras. 

Z pamiatok sa v obci nachádzajú: rímskokatolícky opevnený Kostol Nanebovzatia Panny Márie, renesančný kaštieľ zo 17. storočia, klasicistický bývalý župný dom, Kaplnka svätého Floriána z 19. storočia a socha svätého Jána Nepomuckého v areáli opevneného kostola zo začiatku 19. storočia. 

 

Zádiel (29 km) 

Je vstupnou bránou do Zádielskej doliny, ktorá je jednou z najkrajších dolín na Slovensku a je prírodnou rezerváciou. 

V obci sa nachádza reformovaný klasicistický kostol z konca 18. storočia. 

Kojšovská hoľa Kojšovská hoľa je jeden z najvyšších vrchov vo Volovských vrchoch (1 245,7 m n. m.) 

Je vzdialená asi 16 km západne od Košíc. Je to výrazný hôľny vrchol s kruhovým výhľadom do okolia. Vybieha mierne na sever z hlavného hrebeňa pohoria. Poskytuje výborné lyžiarske terény, najmä na južných svahoch, kde je vybudovaná sedačková lanovka a lyžiarsky vlek. 

 

Rožňava (57km) 

Mesto sa rozvinulo z pôvodnej baníckej osady a celá jeho história úzko súvisí s výnosnou ťažbou zlata, striebra, medi a železnej rudy. V dejinách bola Rožňava dôležitým centrom remeselnej výroby a školstva. Historické jadro mesta pozostáva z priestranného štvorcového námestia, najväčšieho svojho druhu na Slovensku, a niekoľkých priľahlých ulíc. 

Pamiatky: 

 • Historická strážna veža v strede námestia 
 • Katedrála Nanebovzatia Panny Márie 
 • Evanjelický kostol 
 • Biskupský úrad, sídlo Rožňavskej rímskokatolíckej diecézy 
 • Kláštor vincentiek 
 • Gymnázium P. J. Šafárika 
 • Starý špitál Mesto je významným turistickým centrom regiónu a východiskom pre najnavštevovanejšie miesta regiónu. 
Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras je národný park v horskom pásme Slovenský kras na juhovýchodnom Slovensku. Nachádza sa v okresoch Gelnica, Rožňava a Košice-okolie v Košickom kraji. 

Hrad Krásna Hôrka 

Krásna Hôrka je zachovalý hrad zo 14. storočia, ktorý sa nachádza nad obcou Krásnohorské Podhradie neďaleko Rožňavy. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1333. 

Mauzóleum Krásnohorské Podhradie 

Mauzóleum Andrášiovcov v Krásnohorskom Podhradí je unikátna secesná pamiatka, postavená v rokoch 1903 – 1904. 

Kaštieľ Betliar 

Betliar je najnavštevovanejším kaštieľom juhovýchodného Slovenska. Nachádza sa 3 km severne od Rožňavy. Kaštieľ pochádza zo začiatku 18. storočia a postavili ho na základoch staršieho renesančného kaštieľa Bebekovcov. Dal ho postaviť Štefan Andráši. 

Ochtinská aragonitová jaskyňa 

Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v Ochtinskom kryptokrase na severozápadnom svahu Hrádku v Revúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom. Jej dĺžka je 300 m. Jedná sa o vzácnu a jedinečnú kryptokrasovú jaskyňu s nádhernou aragonitovou výzdobou. 

Jaskyňa Domica 

Domica je najväčšia jaskyňa Slovenského krasu. Zaraďuje sa medzi jaskyne svetového významu. Nachádza sa v južnom svahu Silickej planiny v okrese Rožňava. 

Jaskyňa Gombasek 

Gombasecká jaskyňa je kvapľová jaskyňa v Slovenskom krase. Slúži aj ako sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest. Nachádza sa uprostred CHKO Slovenský kras 

Silická ľadnica 

Silická ľadnica patrí medzi najnižšie položené ľadové jaskyne mierneho klimatického pásma. Je vytvorená v druhohorných strednotriasových vápencoch Silického príkrovu podzemným tokom Čierneho potoka. 

 

Košice (34 km) 

Mesto je najvýznamnejším centrom cestovného ruchu na východnom Slovensku, pamiatkami, atrakciami a vybudovanými službami spĺňa najvyššie kritériá kvality pre návštevníkov zo Slovenska i zahraničia. Pamiatky, múzeá, divadlá, galérie, ako aj mnohé pútavé podujatia európskeho i regionálneho významu tvoria významné zdroje pre neustále sa zlepšujúce a rozširujúce služby v cestovnom ruchu. Najväčšou atrakciou Košíc je historické jadro s mnohými architektonickými skvostami. 

V jeho strede, na Hlavnej ulici, sa nachádza monumentálny gotický Dóm sv. Alžbety. Je najväčšou katedrálou na Slovensku a najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. Vzácny hlavný oltár kostola, so súborom 48 tabuľových malieb na krídlach, je jeden z najväčších neskorogotických oltárov v Európe. Verejnosti je prístupná aj severná veža Dómu. V blízkosti Dómu sa nachádza Urbanova veža a Kaplnka sv. Michala. 

So 480 chránenými objektmi sú Košice najrozsiahlejšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku. Históriu mesta pripomína Miklušova väznica, ktorá je múzeom stredovekých dejín Košíc, ako aj ďalšie objekty v centre mesta. 

Na Hlavnej ulici sa nachádza vyhľadávaná spievajúca fontána. Množstvo zaujímavostí možno nájsť aj v blízkosti Hrnčiarskej ulice, ktorá je uličkou remesiel so špecializovanými obchodníkmi. Ďalšími významnými pamiatkovými objektmi sú napr. Jakabov palác, budova Štátneho divadla, Kaplnka sv. Michala a ďalšie. V hornatom prírodnom prostredí mestskej časti Kavečany sa nachádza zoologická záhrada a letná bobová dráha. V mestskej časti Nad jazerom, na ploche tunajšieho jazera, je inštalovaný vodnolyžiarsky vlek. V rekreačnom údolí Čermeľského potoka vedie úzkorozchodná Čermeľská železnica s historickými parnými lokomotívami. Jej cieľovou stanicou je prímestská oddychová zóna Alpinka s detskými ihriskami, golfovým ihriskom a areálom paintballu. Botanická záhrada UPJŠ Košice s vysokými skleníkmi a obrovskou kaktusovou zbierkou sa rozprestiera na ploche 33 ha. 

Informačné centrum MiC KOŠICE organizuje pravidelné tematické prehliadky mestských pamätihodností a pozoruhodností v niekoľkých svetových jazykoch pod názvom Potulky mestom Košice. 

 

Miškolc (100 km) 

Tretie najväčšie mesto v Maďarsku, regionálne centrum severného Maďarska. Významné turistické centrum. Leží v nádhernom prírodnom prostredí na úpätí pohoria Bükk, v doline potoka Szinva a na najdôležitejšom mieste Severného stredohoria, na území tzv. Miškolcskej brány. 

Medzi najnavštevovanejšie miesta patrí: Diósgyör – čiastočne obnovená zrúcanina stredovekého hradu. Expozície archeologických nálezov, stredovekých zbraní, panoptiká a i. 

Miskolc-Tapolca – termálne kúpele v prírodnej jaskyni. V blízkosti je kamenná kaplnka a krásny park s jazerom s možnosťou člnkovania. 

V Múzeu Ota Hermana sa nachádza najúplnejšia (17 000 ks) zbierka domácich nerastov. 

Región severného Maďarska je čoraz vyhľadávanejšou dovolenkovou destináciou pre domácu a zahraničnú klientelu. UNESCO vyhlásilo za súčasť Svetového kultúrneho dedičstva sústavu kvapľových jaskýň oblastí Aggtelek-krasu a Slovenského krasu, ďalej národopisné centrum obce Hollókő, historické vinohrady Tokaja, ako aj najväčšiu trávnatú pustu Európy, Hortobágy. 

Liečebné a zážitkové kúpele v obciach a mestách Bogács, Bükkszék, Eger, Egerszalók, Mezőkövesd a unikátne jaskynné kúpele Miskolc-Tapolca vyhľadávajú predovšetkým návštevníci, ktorí uprednostňujú pokoj a odpočinok. 

Región Severnej veľkej nížiny je považovaný za domov spa a wellness, keďže sa tam nachádza viac ako 200 prameňov s termálnou vodou s vysokým obsahom minerálov. Vodná ríša láka svojimi liečebnými účinkami i rozmanitými možnosťami oddychu – wellness kúpele a hotely regiónu so širokou škálou procedúr a služieb ponúkajú relaxáciu a zábavu každej vekovej kategórii. 

 

Levoča (82 km) 

Svojimi hradbami a urbanistickou štruktúrou si zachovala charakter stredovekého mesta. Je mestskou pamiatkovou rezerváciou a vďaka množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí medzi najkrajšie historické mestá na Slovensku. Patrí do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou je Chrám svätého Jakuba, vrátane najvyššieho dreveného gotického oltára na svete (18,6 m). Okrem množstva historických pamiatok je zaujímavá aj pútnickým miestom, Mariánskou bazilikou na blízkej Mariánskej hore. 

Spišské Podhradie (82 km) Mesto leží v údolí medzi dvoma zo štyroch stredovekých centier Spiša – Spišským hradom a Spišskou Kapitulou, ktoré boli v r. 1993 spolu s Kostolom sv. Ducha v Žehre zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Každá z týchto unikátnych pamiatok je vyhľadávaným turistickým miestom európskeho významu. 

V blízkosti sa nachádza aj jedinečná Národná prírodná rezervácia Dreveník, najväčšie travertínové územie na Slovensku. Nachádzala sa tu osada roľníckeho človeka z mladšej kamennej doby. 

 

Spišská Nová Ves (73 km) 

Vstupné mesto do Slovenského raja, osídľované už od čias Veľkej Moravy. Moderné, no stále zachovávajúce si šat starého mesta s pamiatkami, múzeami a vybudovanými službami pre návštevníkov. V blízkosti Spišskej Novej Vsi leží atraktívna Obec Markušovce. Vo veľmi peknom kaštieli sa nachádza expozícia dobového nábytku, v priľahlom francúzskom parku je letohrádok Dardanely s jedinečnou expozíciou historických klávesových hudobných nástrojov. 

Facebook

facebook odkaz

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18
19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29
30 31 1
2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 7. 2024
jasná obloha 30 °C 17 °C
utorok 23. 7. mierny dážď 25/18 °C
streda 24. 7. slabý dážď 27/16 °C
štvrtok 25. 7. zamračené 22/14 °C