Menu
Mesto Medzev
Medzev

2018

 

ÚVOD

Príchodom Nového Roka si naša spoločnosť pripomenula 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

V mesiaci január sme si pripomenuli aj 330. výročie narodenia Jánošíka.

V januári média na Slovensku prejavili veľký záujem o priebeh prezidentských volieb v Českej republike, v ktorých vyhral opäť Miloš Zeman.

Športoví fanúšikovia s veľkým záujmom sledovali aj priebeh XXIII. Zimnej olympiády, ktorá sa konala 9. až 29. februára v Južnej Kórei v Pchjongčchangu.

Koncom februára média pripomenuli 70. výročie nastolenia totalitného režimu v Československu.

Slovenskom asi najviac rezonovala smrť mladého investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorí boli 21. februára zavraždení vo vlastnom dome vo Veľkej Mači. Táto skutočnosť rozvírila politickú a spoločenskú scénu. Vo väčších mestách Slovenska prebehli pokojné demonštrácie, ktoré žiadali odstúpenie ministra vnútra Róberta Kaliňáka, policajného prezidenta Tibora Gašpara a Róberta Fica.

Dňa 15. marca odstúpil Róbert Fico a podal demisiu aj s celou vládou, prezident Andrej Kiska poveril zostavením novej vlády Petra Pellegriniho.

Prezident vymenoval novú vládu 22. marca. Nová vláda získala dôveru parlamentu dňa 26. marca. Ministra vnútra Róberta Kaliňáka nahradil najprv Tomáš Drucker a neskôr Denisa Saková. Došlo aj k výmene na postoch ministra kultúry, pravodlivosti, zdravotníctva a vicepremiéra pre investície a informatizácie. Prvého muža polície Tibora Gašpara vystriedal v júni Milan Lučanský.

Tento rok sme si tiež pripomenuli skutočnosť augustovej okupácie, ktorá sa uskutočnila tankami Varšavskej zmluvy pred päťdesiatimi rokmi, ako aj v októbri sté výročie vzniku prvej Československej republiky.

Dva symboly korupcie a prepojenia medzi oligarchami a politikmi Marián Kočner a Ladislav Bašternák boli postavení pred súd. Ladislav Bašternák, 7. novembra, pre daňové podvody a Mariána Kočnera zadržala polícia 20. júna za falšovanie zmeniek a zároveň bol označený za objednávateľa vraždy Jána Kuciaka.

Komunálne voľby sa na Slovensku toho roku niesli v znamení víťazov nezávislých kandidátov na primátorov miest a starostov obcí.

Bývalí ministri za Slovenskú národnú stranu z prvej vlády Róberta Fica Marián Janušek a Igor Štefanov boli súdom dňa 11. novembra uznaní vinnými z trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Stalo sa to prvýkrát na Slovensku.

 

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA A ROZPOČET MESTA

Funkciu primátorky mesta toho roku do volieb samosprávy mesta vykonávala pani JUDr. Valéria Flachbartová.

Zloženie Mestského zastupiteľstva pozostávalo z týchto poslancov: Martin Balog, Ing. Gabriel Böhm, Ervin Flegner, Gertrúda Frantzová, Mgr. Michaela Frantzová, Ján Imling, Vojtech Klučarovský, Valentín Palačik, Mgr. Rudolf Müller, Tibor Pačay, Igor Smorada.

V určitých úkonoch, ktoré sú uvedené v zákone o obecnom zriadení zastupoval pani primátorku za jej neprítomnosti zástupca primátorky poslanec Ervin Flegner. Okrem toho mohla Gertrúda Frantzová zvolávať a viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pri Mestskom zastupiteľstve pracovali tohto roku tieto komisie:

Komisia ochrany verejného záujmu, ktorú viedla predsedníčka komisie Gertrúda Frantzová a mala dvoch členov Mgr. Michaelu Frantzovú a Tibora Pačaya.

Komisia financií a správy majetku, vyraďovania a likvidácie, ktorej predsedala Gertrúda Frantzová, členovia komisie boli: Igor Smorada, Mgr. Rudolf Müller, Martin Balog, Ing. Ida Višňovská a František Strömpl.

Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí s predsedom Vojtechom Klučarovským a s členmi Ing. Gabrielom Böhmom, Jánom Imlingom, Igorom Smoradom a Mgr. Michaelou Frantzovou.

Komisia školstva, kultúry a športu s predsedom Jánom Imlingom a členmi komisie boli: Ing. Gabriel Böhm, Mgr. Michaela Frantzová, Vojtech Klučarovský, Mgr. Rudolf Müller, Eva Revická a Ladislav Schuster.

Komisia na kontrolu žiadostí o pridelenie bytu s predsedníčkou Mgr. Michaelou Frantzovou a členmi Valentínom Palačikom a Karin Majančik.

Komisia pre otváranie obálok Mgr. Rudolf Müller, Igor Smorada a Martin Balog.

Občianske sobáše vykonávali okrem pani primátorky poslanci: Ervín Flegner, Gertrúda Frantzová, Mgr. Michaela Frantzová a Rudolf Müller.

Na Mestskom úrade pracovali na jednotlivých postoch títo pracovníci:

Prednosta mestského úradu: Mgr. Matej Smorada.

Sekretárka: Bc. Lucia Vitkajová, od 1. októbra ju z dôvodu odchodu na materskú dovolenku zastupovala Bc. Romana Zvirinská.

Hlavný kontrolór: Ing. Valter Müller.

Odborný zamestnanec pre správu daní a poplatkov: Ing. Ida Višňovská.

Rozpočtár: František Strömpl.

Mzdárka: Brigita Gajdošová.

Ekonómka: Mgr. Katarína Bartóková.

Systémový inžinier výpočtovej techniky: Miroslav Antl.

Pokladníčka: Bc. Stanislava Schmiedtová.

Stavebný technik: Michal Hanigovský.

Administratívne zamestnankyne: Anita Štellerová a Ingrid Bernáthová.

Referentka agendy sociálnych vecí a evidencie obyvateľstva: Karin Majančík.

Matrikárka: Alexandra Gášparová.

Koordinátorky: Marta Bognárová, Marta Mederová.

Zamestnankyňa sociálnej starostlivosti: Mgr. Denisa Göblová.

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Denisa Foxová.

Asistent terénneho sociálneho pracovníka: Irena Horváthová.

Od 1. Decembra nastúpila Dana Salašovičová ako pedagogická asistentka a Anna Sopková ako špeciálna pedagogička.

Náčelník mestskej polície: Peter Nálepka.

Mestskí policajti: Stanislav Pástor, Slavomír Vitkaj, František Varga, Štefan Szűcs, Dávid Göllner a Richard Schmotzer.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16. mája reštaurovalo Komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenia ponúk v tomto zložení: 

Predsedníčka komisie JUDr. Valéria Flachbartová, členovia Gertrúda Frantzová, Mgr. Michaela Frantzová, Ján Imling, Mgr. Rudolf Müller, Tibor Pačay a Igor Smorada.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28. júna odvolalo Vojtecha Klučarovského z postu predsedu Komisie verejného poriadku a sociálnych vecí mestského zastupiteľstva z dôvodu opakovanému nezvolávaniu komisie na požiadanie poslancov. Za predsedu komisie zvolilo Gertrúdu Frantzovú členku komisie. Vojtech Klučarovský zostal naďalej riadnym členom komisie.

S riaditeľom Mestského kultúrneho strediska Ing. Jaroslavom Stehlíkom bol dňa 11. júla rozviazaný pracovný pomer dohodou.

18. júla bola Mgr. Simona Kováčová poverená vedením Mestského kultúrneho strediska.

Mestské zastupiteľstvo v tomto roku zasadalo 10 – krát a na svojich zasadnutiach prijalo 129 uznesení.

Ku koncu volebného obdobia sa objavili problémy s účasťou poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Dňa 10. novembra sa v Medzeve uskutočnili voľby poslancov do mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta. V našom meste bol zriadený jeden volebný obvod s troma volebnými okrskami. Do zoznamu voličov bolo zapísaných 3 035 voličov. Volieb sa zúčastnilo 1 517 oprávnených voličov, čo je 49,98%.

Vo volebných okrskoch boli nasledovné výsledky:

Okrsok číslo 1: (Mariánske námestie, Mierová ulica, Miroslavská ulica, Prochotská ulica, Robotnícka ulica, Sídlisko Mladosť) zapísaní voliči 945, účasť 516, čo predstavuje 54,60%.

Okrsok číslo 2: (Aljašská ulica, Hámornícka ulica, ulica Grunt, Jarná ulica, Partizánska ulica, Štóská ulica) zapísaní voliči 1018, účasť 563 čo predstavuje 55,30%.

Okrsok číslo 3: (Kováčska ulica, Revolučná ulica, Šugovská dolina) zapísaní voliči 1072, účasť 443 čo predstavuje 41,32%.

Výsledky volieb primátora mesta boli nasledovné:

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 1 398.

Výsledky sčítania hlasov:

Vojtech Klučarovský, nezávislý kandidát: 585 hlaspov čo predstavuje 41,85%.

Mgr. Matej Smorada, nezávislý kandidát: 813 hlasov čo predstavuje 58,15%.

Za primátora mesta Medzev bol pre volebné obdobie 2018 až 2022 zvolený Mgr. Matej Smorada.

Výsledky volieb poslancov mestského zastupiteľstva boli nasledovné:

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 1 468.

Výsledky sčítania hlasov:

1. Ing. Gabriel Böhm, nezávislý kandidát: 519 hlasov.

2. Ing. Rajmund Antl, SPOLU – občianska demokracia: 521 hlasov.

3. Igor Smorada, nezávislý kandidát: 519 hlasov.

4. Ján Imling, nezávislý kandidát: 508 hlasov.

5. Ervin Flegner, nezávislý kandidát: 498 hlasov.

6. Maroš Čierny, Šport do Košíc a na Východ: 472 hlasov.

7. Mgr. Michaela Frantzová, Kresťanskodemokratické hnutie: 462 hlasov.

8. Rudolf Bučko, nezávislý kandidát: 444 hlasov.

9. Erik Kováč, nezávislý kandidát: 439 hlasov.

10. Vojtech Klučarovský, nezávislý kandidát: 430 hlasov.

11. Mgr. Rudolf Müller, nezávislý kandidát: 430 hlasov.

Títo kandidáti boli zvolení za poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Medzev pre volebné obdobie 2018 až 2022.

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov sú: Tibor Pačay, nezávislý kandidát: 423 hlasov, Valentín Palačik, nezávislý kandidát: 410 hlasov, Judita Andaházyová, SMER – sociálna demokracia: 368 hlasov, Ing. Mgr. Radoslav Gedeon, nezávislý kandidát: 346 hlasov, Róbert Frantz, nezávislý kandidát: 343 hlasov, Ing. Viera Baníková, nezávislá kandidátka: 327 hlasov, Ing. Renáta Balogová, Kresťanskodemokratické hnutie: 305 hlasov, Roman Halás, nezávislý kandidát: 285 hlasov, Gabriel Gaboš, nezávislý kandidát: 273 hlasov, Ulrika Kováčová, nezávislá kandidátka: 264 hlasov, Ján Polák, nezávislý kandidát: 255 hlasov, Ing. Mgr. Ján Mika, nezávislý kandidát: 243 hlasov, Ing. Ervín Hulič, SMER – sociálna demokracia: 190 hlasov, Peter Beňa, ŠANCA: 188 hlasov, Jozef Pollák, SLOVENSKO DO TOHO!: 174 hlasov, Bc. Soňa Goleňová, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé Osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska: 162 hlasov, Oskár Kleis, nezávislý kandidát: 148 hlasov, Bc. Marcel Mika, NAJ – Nezávislosť a jednota: 134 hlasov, Zdenek Hiľovský, SMER – sociálna demokracia: 118 hlasov.

Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Medzev, ktoré sa konalo 10. decembra, po zložení sľubu novozvoleného primátora a poslancov, poveril primátor Mgr. Matej Smorada výkonom zástupcu primátora poslanca Ervina Flegnera, túto skutočnosť zobrali poslanci uznesením vedomie. Mestské zastupiteľstvo následne poverilo poslanca Mgr. Rudolfa Müllera zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v prípadoch keď je to zákonom umožnené. Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie a zvolilo ich predsedov a členov nasledovne:

Komisiu na ochranu verejného záujmu, s predsedom Ing. Gabrielom Böhmom a členmi: Mgr. Michaela Frantzová, Ing. Rajmund Antl, Maroš Čierny a Igor Smorada.

Komisiu školstva, kultúry a športu, s predsedom Ing. Rajmundom Antlom a členmi: Erik Kováč, Maroš Čierny, Mgr. Rudolf Müller, Ing. Gabriel Böhm, Mgr. Michaela Frantzová a Ján Imling.

Finančnú komisiu s predsedom Mgr. Rudolfom Müllerom a členmi z radov poslancov: Igor Smorada, Mgr. Michaela Frantzová, Rudolf Bučko, Erik Kováč, odborníkov z radu obyvateľov mesta: Ing. Ida Višňovská a František Štrömpl.

Komisiu verejného poriadku sociálnych vecí s predsedníčkou Mgr. Michaelou Frantzovou a členmi: Ing. Rajmund Antl, Ing. Gabriel Böhm, Maroš Čierny a Erik Kováč.

Komisiu na kontrolu žiadostí o pridelenie bytov s predsedníčkou Mgr. Michaelou Frantzovou a členmi z radov poslancov: Ervín Flégner, Mgr. Rudolf Müller, Ing. Gabriel Böhm, odborníčky z radu obyvateľov mesta: Karin Majančík.

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj poverenie sobášiacich poslancov a to Ervína Flegnera, Ing. Gabriela Böhma, Mgr. Rudolfa Müllera a Mgr. Michaelu Frantzovú.

Valné zhromaždenie Mestského podniku lesov Medzev s.r.o. bolo schválené v zložení: Mgr. Matej Smorada, Ing. Gabriel Böhm, Ing. Rajmund Antl, Igor Smorada, Ján Imling, Ervin Flegner, Maroš Čierny, Mgr. Michaela Frantzová, Rudolf Bučko, Erik Kováč, Vojtech Klučarovský, Mgr. Rudolf Müller.

Mestská polícia vykonávala aj úlohy na území obce Vyšný Medzev v rozsahu uzavretej dohody.

Mesto hospodárilo v tomto roku s týmto rozpočtom:

Príjmy: 4 142 774,07 Euro.

Výdavky: 3 824 515,96 Euro.

Prebytok: 318 258,11 Euro.

 

ŠTÁTNA SPRÁVA

Funkciu prezidenta Slovenskej republiky vykonával v tomto roku naďalej Andrej Kiska a predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko.

Zloženie vlády sa v tomto roku viac krát menilo: Predsedu vlády Róberta Fica vystriedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu sa stal Richard Raši. Podpredsedu vlády a ministra vnútra Róberta Kaliňáka, nahradil najprv minister zdravotníctva Tomáš Drucker a neskôr Denisa Saková. Podpredsedníčku vlády a ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú vystriedal Gábor Gál. Ministrom financií zotrval Peter Kažimír. Ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí bol naďalej Miroslav Lajčiak. Vo funkcii ministra hospodárstva zostal Peter Žiga a taktiež ministrom dopravy a regionálneho rozvoja Árpád Érsek, ministerkou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, ministrom obrany Peter Gajdoš, ministrom práce a sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ministrom životného prostredia Láslzló Sólymos, ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Ministra kultúry Mareka Maďariča vystriedala Ľubica Laššáková a ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, Andrea Kalavská. Prednostku Okresného úradu Košice okolie zastávala naďalej v tomto roku PhDr. Denisa Vargová Lukáčová.

 

MIESTNÁ ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA

Funkciu predsedu Košického samosprávneho kraja v tomto roku naďalej vykonával Rastislav Trnka.

 

PRENESENÁ PÔSOBNOSŤ ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA SAMOSPRÁVU

Prostredníctvom elektronických služieb sprístupnilo toho roku mesto služby poskytované občanom a podnikateľom aj prostredníctvom verejného internetu. Ide o prvý a nesmierne dôležitý krok k tomu, aby mesto postupne umožnilo občanom a podnikateľom vybaviť akúkoľvek úradnú komunikáciu z pohodlia domova alebo kancelárie. Prístup k jednotlivým službám majú občania, ktorí sú majiteľmi elektronických občianskych preukazov s čipom, s kvalifikovaným elektronickým podpisom, aktivovaným bezpečnostným osobným kódom a vlastnia čítačku čipových kariet.

V elektronickej matrike boli pripravené tieto služby:

Zmeny mena, priezviska a iné zmeny a opravy, žiadosti o úradné výpisy, vydanie rodného, sobášneho a úmrtného listu, splnomocnenia k matričným udalostiam, písomné súhlasy, uvítanie detí do života, organizovanie občianskeho svadobného obradu.

V elektronickej evidencii obyvateľov:

Prihlásenie, zrušenie, odhlásenie z trvalého a prechodného pobytu, potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte.

Dane a poplatky:

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za ubytovanie, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Životné prostredie:

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

 

ZAHRANIČNÉ STYKY

19. až 22. apríla sa zúčastnili stretnutia Charty európskych vidieckych miest v maďarskom Nagycenku Mgr. Matej Smorada a Bc. Soňa Manykoová.

V dňoch 22. až 24. júna sa zúčastnila primátorka mesta JUDr. Valéria Flachbartová a Mgr. Rudolf Müller na oslavách Dnu Holicka v Českej republike v Holiciach.

19. až 23. júla sa zúčastnila stretnutia Charty európskych vidieckych miest v Nadure na Malte delegácia v zložení: Karin Majančík, Róbert Majančík, Mgr. Michaela Frantzová, Róbert Frantz, Tomáš Majančík, Kristián Bolo, Dominik Schmiedt, Tomáš Schürger.

S prichádzajúcou jeseňou a školským rokom, dostalo naše mestečko už tradične, pozvánku od našej partnerskej obce Rátka v Maďarsku, na ich medzinárodný národnostný festival, ktorý sa toho roku konal 8. septembra a už 25 krát. Toho roku sa slávnosť konala v duchu 20. roku partnerskej spolupráce medzi poľskými Krzyzanowicami a obcou Rátka. Na túto počesť bola odkrytá pamätná tabuľa v novovytvorenom parku, ktorý bol pomenovaný ako Schwab Park, ktorý vznikol na počesť osídlenia tejto vinárskej oblasti Nemcami pochádzajúcimi z oblasti Schwartzwaldu. Naše mesto zastupovala delegácia:

Gertrúda Frantzová, Tibor Frantz, Katarína Pačayová a Mária Csontosová. V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina Karpatskonemeckého spolku Goldseifen. Účastníci strávili tam opäť krásne okamihy v kruhu už dobre známych priateľov z Rumunska, Poľska, Nemecka a samozrejme našich veľmi dobre známych priateľov, hostiteľov z Maďarska.

21. a 23. septembra sa na pozvanie Prof. Ericha Grentzera zúčastnila primátorka mesta JUDr. Valéria Flachbartová stretnutia krajanov v Spolkovej republike Nemecka v Hersbrucku.

26. až 30. septembra sa zúčastnili v rámci stretnutia Charty európskych vidieckych miest v Chorvátsku v obci Tisno, Tomáš Majančík a Dominik Schmiedt.

18. až 22. októbra sa v meste Strzyžow v Poľsku zúčastnili stretnutia Charty európskych vidieckych miest Ing. Andrej Gedeon a Erika Gedeonová.

 

VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY

24. augusta navštívil naše mestečko predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka. 10. a 27. októbra navštívil naše mestečko Rudolf Schuster, ktorý vykonával prezidentskú funkciu Slovenskej republiky v rokoch 1999 až 2004.

 

PRIEMYSEL, POĹNOHOSPODÁRSTVO, OBCHOD, SLUŽBY

Mestský podnik lesov Medzev vysadil v lesoch, ktoré sú v majetku mesta Medzev za predchádzajúce 4 roky 240 080 sadeníc stromov.

Mestský podnik lesov sponzoroval za predchádzajúce 4 roky aj Hámornícky polmaratón a to hlavne príspevkom na zakúpenie tričiek s logom polmaratónu.

Mestský podnik lesov poskytol toho roku aj sponzorstvo Dobrovoľnému hasičskému zboru z príležitosti výročia jeho založenia.

Separovaný zber v našom meste už tradične vykonával Mestský podnik služieb, každú poslednú stredu v mesiaci. Zber bol vykonávaný v rámci celého mesta pomocou zvozovej techniky. Na zber triedených zložiek komunálneho odpadu určených na zhodnotenie boli umiestnené kontajnery s objemom 1,3 m3 v uliciach mesta. Kontejnery boli na triedený odpad farebne odlíšené. Modrý na papier, zelený na sklo, žltý na plasty, červený na kovy. Ďalej boli rozmiestnené kontajnery na šatstvo a textílie. Plastový box na akumulátorové batérie, kontajner na žiarivky, plastová nádoba na batérie a monočlánky bol umiestnený na dvore Mestského podniku služieb. Elektroodpad, zber jedlých olejov a tukov bol odoberaný Mestským podnikom služieb priamo. Uloženie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad bolo potrebné vopred nahlásiť na Mestský podnik služieb, ktorý zabezpečil po dohode jeho uloženie alebo jeho likvidáciu.

 

CESTOVNÝ RUCH A VIDIECKY TURIZMUS

Toho roku pribudla oproti minulému roku reštaurácia Levanda, ktorá podvihla opäť úroveň možností v oblasti stravovania v našom mestečku.

V predošlých rokoch sme pozabudli v tejto kapitole spomenúť kúpalisko, ktorého úroveň je taktiež vysoká, svedčí o tom jeho návštevnosť nie len obyvateľmi nášho mestečka ale aj obyvateľmi zo širokého okolia.

Pre lepšiu predstavivosť o turistických trasách uvádzam časové údaje trvania jednotlivých trás do uvedených cieľov. Východisko je vždy turistický smerovník na Mariánskom námestí. Po žltej značke trvá cesta k Trom studniam 3 hodiny, do sedla Krížna poľana 1 hodina a 55 minút. Po zelenej značke trvá cesta k Ranču Šugov 35 minút a po modrej značke do Sedla Jedlovec 2 hodiny a 30 minút.

 

OBYVATEĽSTVO

13. júla z príležitosti osláv Dni mesta Medzev, boli na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva udelené nasledovné ocenenia:

Cena mesta Medzev bola udelená Ludvigovi Herichovi za úspešnú reprezentáciu mesta v rámci Bežeckého klubu Spartak Medzev.

Cena primátorky mesta Medzev bola udelená Tiborovi Pačayovi za nezištnú a zodpovednú činnosť pre Mestský futbalový klub Spartak Medzev a Tomášovi Dankovi za pôsobenie na pozícii trénera mužov Mestského futbalového klubu Spartak Medzev. Počas jeho pôsobenia boli dosiahnuté výborné výsledky reprezentácie mesta na Slovnaft cupe 2017. Titul Čestný občan mesta Medzev bol udelený pánovi Karlovi Rosenbergovi, prezidentovi spoločnosti Rosenberg ventilatoren GmbH za jeho mimoriadny ekonomický a spoločenský prínos pri rozvoji mesta Medzev a z príležitosti 15. výročia spoločnosti Rosenberg – Slovakia, s.r.o.

Dňa 2. októbra oslávil svoje 40. narodeniny Karol Schmer, ktorý je súčasným veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru od roku 2007. Stal sa ním keď mal 28 rokov, v tej dobe bol jedným z najmladších veliteľov v okrese Košice okolie a prevzal žezlo od svojho otca Juraja. Od roku 2012 je členom Pléna územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Košice okolie. Najväčším ocenením jeho práce bola v máji 2010 návšteva podpredsedu Vlády Slovenskej republiky a Ministra vnútra Róberta Kaliňáka a ním osobné odovzdanie vozidla IVECO DAILY s čerpadlom Magirus a dýchacími prístrojmi. Zúčastňoval sa cvičení GL Rescue so zameraním na záchranárstvo a Košice Fire Rescue so zameraním na prekonávanie požiarov.

Roman Maďar pôsobil v tomto roku v Prahe, kde je poslucháčom dirigovania Hudobnej a tanečnej fakulty Akadémie múzických umění. Pod vedením profesorov pravidelne spolupracuje so Severočeskou filharmóniou Teplice a Operným štúdiom Hudební akademie múzických umění. Toho roku naštudoval operu Wolfganga Amadea Mozarta, Bastien a Bastienka s opernou spoločnosťou Mladá Opera Praha. Zároveň pracuje ako hlavný dirigent Mládežníckeho orchestra Združenia dychových hudieb Slovenska, a ako dirigent Festivalového orchestra Bratislava, s ktorým sa v októbri 2016 na súťaži mládežníckych orchestrov v Dolnej Súči umiestnili v zlatom pásme cum laude a s ktorým získali cenu za najlepšie prevedenej povinnej skladby a cenu za najlepší dirigentský výkon. Naše mesto malo na začiatku tohto roku 4058 obyvateľov. Počas roka sa narodilo 60 detí a zomrelo 42 obyvateľov. Z mesta sa odsťahovalo 68 obyvateľov a prisťahovalo 26 osôb. Koncom roka došlo k podstatnému úbytku obyvateľov na 4034.

V tomto roku uzavreli mimo cirkevné manželstvo tri manželské páry a uskutočnilo sa v dvoch prípadoch uvítanie novonarodených detí do života namiesto cirkevného krstu.

 

DOPRAVA A SPOJE

Pre zaujímavosť uvádzam, počet priamych autobusových spojov v pracovné dni v smere: Medzev – Košice 14, Košice – Medzev 11, Medzev – Moldava nad Bodvou 13, Moldava nad Bodvou – Medzev 10, Medzev – Vyšný Medzev 13, Vyšný Medzev – Medzev 12, Medzev – Baňa Lucia 3, Baňa Lucia – Medzev 3, Medzev – Štós Kúpele 10, Štós Kúpele – Medzev 10, Medzev – Smolník 7, Smolník – Medzev 7, Medzev – Spišská Nová Ves 3, Spišská Nová Ves - Medzev 3.

 

VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU MESTA

Toho roku sa v mesiaci máj ukončila komplexná rekonštrukcia asfaltových povrchov na našich uliciach. Okrem rekonštrukcii v minulom roku pribudla nová cesta v Grunte na cintoríne vrátane založenia podkladovej vrstvy a odvodnenia, ako aj cesta na ulici Aljašská. Na ulici Mierová bol položený nový asfaltový koberec.

Novým technickým vybavením pre Mestský podnik služieb bol v decembri nákup a inštalácia hydraulickej ruky s rádiovým ovládaním pre nákladné auto IVECO Daily.

Toho roku sa ukončila výmena 322 svietidiel verejného osvetlenia. Výmena starých žiaroviek za LED svetlá má v budúcnosti usporiť mestu 2/3 pôvodne vynaloženej elektrickej energie na verejné osvetlenie.

Naše mestečko vyzerá krajšie aj vďaka vymeneným oknám a dverám na obchodnom dome, ktoré toho roku vymenil Mestský podnik služieb.

Toho roku sa Mestský podnik služieb postaral aj o našu kultúrnu pamiatku, ktorou je hámor v Šugovskej doline. Obnovila sa strecha, vymenil sa brúsny kameň, zrekonštruovala sa vodná nádrž, vyčistili sa brehy tajchu, opravilo sa oplotenie a osadili sa nové dosky a zábradlie na mostíku. Dokončila sa výstavba kanalizácie na Kováčskej ulici v uličke naproti bývalému kinu Kozmonaut.

Začiatkom roka sa ukončila výmena plynových kotlov v 17 bytovej jednotke na Mariánskom námestí číslo 16.

Toho roku sa zrekonštruoval aj zadný trakt spoločných priestorov a byt číslo 1.

Išlo o osekanie omietok, ošetrenie muriva injektážou proti vzlínajúcej vlhkosti a čiastočne boli steny ošetrené sanačnými omietkami , vykonali sa maľovky a vymenili sa vchodové dvere.

V tomto roku sa odstránila aj havária v 17. bytovke na kanalizácii zadného traktu na prízemí. Táto havária si vyžiadala vysekanie starých odpadových rúr, osadenie dvoch revíznych kanalizačných šácht, inštalácia nového potrubia a výmeny podlahy v predsieni bytu číslo 2.

Na Sídlisku Mladosť sa vybudovalo exteriérové fitnes zariadenie na novom workoutovom ihrisku, kde si môže prísť každý zacvičiť. Ako pomôcka pre cvičenie je inštalovaná tabuľa, aby sa vedelo ako sa na týchto zariadeniach cvičí. Mestský podnik služieb pridal i lavičky aby si cvičiaci mohli počas a po cvičení v pokoji oddýchnuť. Nechýbajú ani odpadové koše.

Na Sídlisku Mladosť z dôvodu zvýšenej bezpečnosti pribudol prechod pre chodcov, cez cestu do Vyšného Medzeva, spolu s novým chodníkom. Prebiehalo aj postupné budovanie stojísk na kontajnery.

Spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., ktorá je dodávateľom tepla pre domácnosti na Sídlisku Mladosť významne modernizovali tepelné rozvody. Investícia bola spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia formou nenávratného finančného príspevku.

Išlo o rekonštrukciu sekundárnych rozvodov tepla v rámci účinného centralizovaného systému zásobovania teplom na sídlisku a hydraulické vyregulovanie sústavy po rekonštrukcii. Počas modernizácie prebehla predovšetkým výmena existujúcich potrubných rozvodov kúrenia a dodávky teplej vody s návrhom nových trás s využitím predizolovaných systémov. V rámci hydraulického vyregulovania a optimalizácie distribúcie energie v sieti boli nainštalované nové meracie a regulačné zariadenia. Nové rozvody boli spustené do plnej prevádzky na jeseň pred vykurovacím obdobím.

V tomto roku taktiež pribudlo 220 kusov nových stoličiek, ktoré nahradili staré, na sále Mestského kultúrneho strediska.

V tomto roku sa inštalovali nové kamery kamerového systému s 500 metrovým laserovým dosvitom, všetky sú otočné, majú optický zoom, sú napojené na optickú sieť. V služobni mestskej polície sa nainštaloval nový monitor 24/7. Pozície nových kamier sú na Mariánskom námestí, pri zdravotnom stredisku, dolnej bráne cintorína a v strede cintorína.

V auguste sa zrekonštruovala strecha hasičskej zbrojnice.

Pre futbalistov pribudli v novembri tohto roku nové šatne.

Toho roku, ale aj v predošlom zaznamenávame veľkú stavebnú činnosť v rómskej osade.

 

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA PRÁCA

V obvodnom zdravotníckom stredisku na Kováčskej ulici zostávajú ambulancie a ostatné zariadenia zachované tak ako minulého roku a taktiež zubná technika na Partizánskej ulici.

V minulosti sme pozabudli uviesť, že v tejto budove je umiestnená aj rýchla zdravotná služba.

Mesto aj toho roku pokračovalo v trende, ako minulý rok, v zabezpečovaní práce pre odkázaných občanov formou aktivačných prác, ktorí si takto mohli zlepšiť rozpočet pre domácnosť. Prácu koordinovali tri koordinátorky. Podobne ako vlani zamestnávalo mesto dve terénne sociálne pracovníčky a jednu terénu pracovníčku, ktoré pomáhali marginalizovanej rómskej komunite radami a administratívou v sociálnej oblasti.

 

ŠKOLSTVO

25.marca sa konalo v Bratislave celoštátne kolo 28. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Johanna Sophie Pöhm, žiačka 5. D triedy sa prebojovala cez okresné a krajské kolo a súperila s krajskými víťazmi z celého Slovenska. Hoci bola vo svojej kategórii 1A – 5. – 7. ročník najmladšia, získala pekné 4. miesto .

Dňa 28. marca sa na Historickej sále Mestského kultúrneho strediska konali oslavy Dňa učiteľov. Pri tejto príležitosti boli ocenené tieto pracovníčky školských zariadení: Zuzana Hospodárová, Mgr. Cecília Gajdošová, Mgr. Veronika Gedeonová, Mgr. Monika Jeleňová, Mgr. Helga Kalmárová.

5. apríla sa uskutočnila so žiakmi Základnej školy – Grundschule exkurzia na tému finančná gramotnosť pre žiakov základných škôl v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 3. a 5. ročníka. Pracovníci múzea im predstavili princíp fungovania výmenného obchodu z minulosti. Žiaci mali možnosť zahrať sa na predávajúcich a kupujúcich. V ďalšej časti exkurzie mohli získať fiktívne peniaze za správne odpovede z oboru finančníctva a rozhodovať o ich investovaní. V poslednej etape sa umožnilo žiakom pri nedostatku peňazí kupovať na splátky a vypočítať koľko preplatia a za akú dobu. Na záver pracovníci múzea zjednodušene vysvetlili deťom fungovanie hypotéky pri kúpe domu alebo bytu.

V rámci enviromentálnej výchovy pripravili v Materskej škole pre deti rôzne aktivity. Najstaršie deti si s pomocou učiteliek pripravili zeleninový záhon v areáli materskej školy, do ktorého zasadili rôzne druhy zeleniny. Každý deň potom pozorovali ako zelenina rastie a v prípade potreby ju zalievali. Podobne vysádzali s deťmi do kvetináčov letničky.

Každá trieda si vybrala kvetináč, o ktorý sa deti starali. Pestrofarebné kvety takto spestrili i školský dvor a pohľad na školský dvor každodenne umocňoval pocit z vykonanej práce.

28. júna sa oficiálne rozlúčili 25 žiaci 9. D triedy so svojou triednou učiteľkou Mgr. Silviou Sabolovou a zo Základnou školou – Grundschule, čo potvrdili aj zápisom do Pamätnej knihy na Mestskom úrade.

V dňoch 18. a 19. septembra zorganizovalo Slovenské technické múzeum ukážky tradičných remesiel z Medzeva a okolia, pre jednotlivcov aj organizované skupiny. Žiaci našej Základnej školy – Grundschule si mali možnosť pozrieť ukážky kovania klincov, expozíciu Múzea kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, dobové zariadenie, sprístupnené boli aj priestory Tischlerovho hámra na Štóskej ulici. Pracovníci technického múzea podali aj výklad z histórie nášho mestečka, vodných hámrov a spracovania železnej rudy. Súčasťou programu boli aj tvorivé dielne na nádvorí múzea, kde si naši najmladší vyskúšali výrobu šperkov z rôznych materiálov.

26. septembra sa v Základnej škole – Grundschule v rámci Dňa európskych jazykov, premenila jazyková učebňa na studňu cudzojazyčných stanovíšť, na ktorých si žiaci mohli prehĺbiť a precvičiť svoje vedomosti z anglického a nemeckého jazyka. Prváci privítali svojich kamarátov predškolákov z materskej školy a previedli ich priestormi školy spoločne s pani učiteľkami. Nikto z nich sa nedal zahanbiť a po kreatívnych úlohách z nemčiny si na konci stretnutia odniesli medailu a sladkú odmenu. Starší žiaci pracovali na spoločných plagátoch, ktoré zdobia priestory učebne. Trieda 7.D sa premenila na rozprávkovú krajinu. Žiaci si najprv pripomenuli znaky rozprávok v slovenskom a nemeckom jazyku a zaspomínali na obľúbené rozprávkové bytosti, ktoré sa zároveň stali inšpiráciou na maľovanie. Mladí umelci tvorili svoje majstrovské diela ako naozajstní maliari na plátno a v súčasnosti už zdobia priestory školy. Ani 8.D trieda sa nedala zahanbiť. Rozcvičku v angličtine mali na starosti dievčatá, pravidlá futbalu predviedli chlapci. Svoju jazykovú a športovú zdatnosť si vyskúšali s dvoma ukrajinskými hráčmi z nášho mestského futbalového klubu. Tí ich za športovú zdatnosť pochválili, ale nezabudli ani na tú jazykovú, ktorú preukázali v komunikácii s nimi v anglickom jazyku.

Dňa 27. septembra sa materská škola zapojila do projektu Európsky týždeň športu. 3. trieda absolvovala turistickú vychádzku na kopec Mühlpak. Po výstupe deti čakal výhľad na naše mesto, nasledovalo pozorovanie jesenných príznakov, zber prírodnín a beh do kopca. Nasledujúci deň, za krásneho slnečného počasia, čakalo deti 3. a 4. triedy športové dopoludnie na futbalovom ihrisku. Po rozcvičke si deti zmerali sily v rôznych pohybových súťažiach a v behu. Športovanie ukončil vzájomný futbalový zápas. Deti 1. a 2. triedy čakala na multifunkčnom ihrisku základnej školy prekážková dráha. Deti museli zvládnuť chôdzu po kľukatej cestičke, slalomovú chôdzu medzi prekážkami, prekračovanie nízkych prekážok, preliezanie tunela a hádzanie na cieľ.

10. októbra zavítala do materskej školy pani Bajúzová, ktorá deťom pripomenula hravou formou Svetový deň umývania rúk, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a významu správneho a hlavne pravidelného umývania rúk mydlom. Pretože deti sa veľmi radi hrajú s vodou, bola to pre nich zábava.

Dňa 26. októbra v piatok v Deň slovenských materských škôl, pri tejto príležitosti pripravili deťom v materskej škole učiteľky pekný program. V predstihu vo štvrtok popoludní spolu s rodičmi v priestoroch materskej školy uskutočnili tvorivé dielne, kde sa z tekvíc vyrezávali rôzne hlavy, ktoré v piatok porozkladali v parku pred školou a podvečer zapálili v nich sviečky. V piatok popoludní sa uskutočnilo na sále Mestského kultúrneho strediska malé divadielko a večer sa konal lampiónový sprievod, ktorý bol sprevádzaný aj dychovou hudbou Medzevčankou. V krásnej atmosfére žiariacich tekvičiek v parku sa podával teplý detský punč, ale aj punč pre dospelých.

V októbri navštívili materskú školu aj Mária Gedeonová a Magda Špaková, ktoré deťom pútavo porozprávali zážitky a spomienky na ich detstvo a na materskú školu. Aké mali hračky, aké hry a ako sa hrali. Pri tej príležitosti ušili pre deti bábiku z látky, práve takú, akú mali na hranie vtedy.

Koncom októbra sa športovci Základnej školy – Grundschule zúčastnili Halového viacboju v Moldave nad Bodvou. Súťažili vo viacerých disciplínach ako hod plnou loptou, skok do diaľky z miesta, člnkový beh a šplh na tyči. Výborné výsledky dosiahli Soňa Herichová, ktorá získala 1. miesto a Martin Ballasch obsadil 3. miesto. Za starších žiakov získali pódiové umiestnenia Johana Galambová 1. miesto a Boris Polák 2. miesto.

Malí hudobníci zo Základnej umeleckej školy otvorili jesennú koncertnú sezónu svojím koncertom, v ktorom si okrem detí – zvieratiek zahrali aj učitelia a to nielen na hudobných nástrojoch, ale aj divadelné úlohy víly Dobrušky, deduška a babičky.

Vianočný koncert, Čas radosti – veselosti, ktorý usporiadala Základná umelecká škola, priniesol v predvianočnom zhone pre návštevníkov koncertu chvíľku pohody, oddychu a dobrej hudby.

Po polročných prehrávkach, ktoré malí hudobníci zvládli veľmi dobre sa pripravovali na koncert, Na ľudovú nôtu. Po prvom úspešnom vysielaní rádia Medzev, sa vo vysielaní pokračovalo a to Promenádnym koncertom, ktorý sa vysielal priamo z parku na Mariánskom námestí.

Výtvarníci sa toho roku už tradične zúčastňovali súťaže Vesmír očami detí, Staň sa požiarnikom, Namaľuj a napíš!, Staň sa ilustrátorom, Maľujeme s Primalexom. Deti pred sviatkami Veľkej noci a Vianoc na tvorivých dielňach vyhotovovali ozdobné predmety, dekorácie a darčeky. Aby atmosféra na koncertoch bola slávnostnejšia, pripravili výstavu svojich prác.

Tanečníci Základnej umeleckej školy vyhrali súťaž Show Cap v Kunsthale v Košiciach, kvalifikáciu na Majstrovstvá sveta Dance. Zúčastnili sa ďalej na Star Nitra 2018, Showtime Košice 2018, Pohyb bez barier Žilina 2018, no a najprestížnejšie boli Majstrovstvá sveta DanceStar Poreč 2018 v Chorvátsku, kde tanečná skupina Idance pod vedením Mgr. Janky Timkovej získali I. miesto v choreografii Can you feel the love tonight (B League, Musical Theatre, Juniors, formation).

Základná umelecká škola mala toho roku 630 žiakov a 18 učiteľov. Školu navštevovali žiaci aj mimo Medzeva a to zo Štósu, Rudníka, Šemše, Poproča a Malej Idy. Najpočetnejšou skupinou detí, ktoré navštevujú Základnú umeleckú školu sú výtvarníci.

V tomto školskom roku sa v Materskej škole v spolupráci so zamestnancami Mestskej polície usporiadala beseda s deťmi na tému Bezpečne na ceste. Deti spoznali bezpečné miesta na hru a dôležitosť dodržiavania zásady vidieť a byť videný a to prostredníctvom používania reflexných viest a reflexných prvkov na oblečení a obuvi. Zároveň deti získali aj základné informácie ako správne konať pri prechode cez cestu, prečo je potrebné zapamätať si číslo 112, pomocou ktorého privoláme policajta, hasiča či lekára. Predškoláci si získané teoretické poznatky, ale aj praktické zručnosti overili počas škôlkarských pretekoch. Na bicykloch a kolobežkách preukázali náležité vedomosti aj zručnosti a získali škôlkarsky Preukaz cyklistu.

V rámci Dňa Zeme, deti z Materskej školy strávili deň pobytom v prírode. Pozorovali rastlinky, chrobáčiky, započúvali sa do ticha prírody s krásnymi melódiami, ktoré môžu vyčariť iba vtáčiky. Deťom neunikol ani pohľad na odpadky v blízkosti obydlí, či potoka. Preto mali pripravený Vláčik separáčik, do ktorého triedili odpad v materskej škole. V rámci pokusov zasadili kúsok plastu, papiera, bioodpadu, aby sledovali, čo sa s nimi v zemi stane. Aby si deti osvojili potrebu separovať odpad, vstup do materskej školy bol vyzdobený názornými pomôckami, ktoré pomáhajú zorientovať sa v triedení odpadu. Za účasť v enviromentálnom projekte, Dotkni sa Zeme, ktorý sa konal v Materskej škole v Budulove, si deti doniesli diplom.

V rámci celoslovenského programu na prevenciu zrakových porúch u 3 až 6 ročných detí pod názvom Zdravé oči už v škôlke, zavítali do materskej školy z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska s prístrojom, skriningovým autorefraktometrom, pomocou ktorého rýchlo, bezbolestne a bezdotykovo vyšetrili deťom zrak. Každý rodič vyšetreného dieťaťa obdŕžal Potvrdenie o skriningovom meraní, ktoré ho informovalo o nameraných zrakových hodnotách a poskytlo mu informáciu, či je u jeho dieťaťa potrebné komplexné odborné vyšetrenie u detského oftalmológa. O šikovnosti naších škôlkarov svedčia aj umiestnenia v rôznych súťažiach. V regionálnom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktoré usporadúva Hvezdáreň v Medzeve, získali ocenenia: Martin Ballasch 1. miesto, Lenka Slabejová 2. miesto. Dávid Schürger v súťaži Staň sa ilustrátorom získal 1. miesto. Martinka Čoltková získala ocenenie v literárnej súťaži Detské Košice Janka Uličianskeho, za prednes prózy.

Dievčatá a chlapci Základnej školy – Grundschule úspešne reprezentovali školu a mesto v okresných a krajských športových súťažiach a dosiahli v nich vynikajúce výsledky. Dievčatá sa v okresnom kole vo florbale a basketbale umiestnili na 1. mieste a v hádzanej na 2. mieste. Chlapci v okresnom kole vo florbale získali 2. miesto, v basketbale 3. miesto, vo futbale mladší žiaci 1. miesto a starší žiaci 2. miesto. V krajskom kole vo futbale a v hádzanej obsadili chlapci 4. miesto. Výborné výsledky dosiahli žiaci aj vo Viacboji všestrannosti v atletike na Majstrovstvách Slovenskej republiky obsadil Marco Tóth 1. miesto a Nicolas Pavlovič 3. miesto. Prvýkrát sa žiaci zúčastnili na bežeckej súťaži Čokoládová tretra v Košiciach. Lukášovi Brösztlovi sa v behu na 200 metrov podarilo postúpiť z prvého miesta do celoslovenského finále.

MENSA Slovensko s podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky organizuje celoslovenskú súťaž v logickom myslení pre žiakov 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. Z jedenástich zúčastnených žiakov našej školy bolo úspešných riešiteľov na regionálnej úrovni osem. Žiak 7. D triedy, Oto Nikolaj Leško, vyriešil úlohy medzi najlepšími riešiteľmi regiónu. Postúpil a zúčastnil sa 11. mája na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach regionálneho kola Východ (Košický kraj, Prešovský kraj). V konkurencii 80 súťažiacich sa umiestnil na 28. mieste. Základná škola – Grundschule je zaradená do siete škôl s rozšíreným vyučovaním jazyka národnostnej menšiny. Ako taká nadviazala spoluprácu s Zentrallstelle für Auslendsschulwesen (Centrum pre zahraničné školstvo) a je partnerskou školou tejto inštitúcie. Škola v súčasnosti disponuje s dvoma učiteľkami nemeckého jazyka, ktoré majú platný certifikát, umožňujúci prípravu a skúšanie žiakov v nemeckom jazyku. Je zaradená medzi 1058 škôl po celom svete a medzi 3 základné školy na Slovensku, ktoré svojim žiakom ponúkajú možnosť získania medzinárodného certifikátu Deutsches Sprachdiplom DSD I. (Nemecký jazykový diplom DSD I.) ide o jazykovú skúšku v nemeckom jazyku, ktorá preverí jazykové zručnosti účastníkov na jazykovej úrovni A2/B1 podľa Stredoeurópskeho referenčného rámca. V tomto školskom roku 12. marca absolvovalo 12 žiakov deviatej triedy túto jazykovú skúšku.

 

KULTÚRA

Nový rok medzevčania už tradične privítali na námestí hudbou, vareným vínom a ohňostrojom. Oproti minulým rokom bola účasť menšia, čo sa dá zrejme pripísať počasiu. Nebola zima ale hmla a sychravé počasie sa zdá, že mnohých odradila opustiť svoje domovy.

6. januára sa uskutočnil v sále Mestského kultúrneho strediska koncert na vianočnú tematiku organizovanú manželmi Hvizdošovýmí. Tento koncert mal vysokú úroveň a veľmi pozitívne ohlasy.

1. marca sa na Mestskom úrade Medzev stretli spisovatelia Slavomír Szabó a Silvia Bolčová z literárnej spoločnosti Pravého orechového s pozvanými medzevčanmi Valterom Bistikom, Františekom Göblom a Andrejom Gedeonom. Zmyslom stretnutia bolo získať podklady pre knihu, ktorá by zachytávala príhody, ktoré sa rozprávali, možno aj udiali v našom mestečku v dávnej ale aj blízkej minulosti.

V mesiaci marci sa už tradične po piaty krát konala Noc s Adersenom v knižnici. Dvadsiatim deťom, účastníkom noci, spestrili program, tento krát so známym našim spisovateľom, prekladateľom, publicistom, redaktorom, kritikom, folkloristom, básnikom, literárnym historikom, ale hlavne ako ho najviac poznáme zberateľom a vydavateľom ľudových rozprávok Pavlom Dobšinským, ktorý práve v mesiaci marec by sa bol dožil svojich 190. narodenín. Z jeho mnohých rozprávok bola vybraná jedna a spoločne ju deti prečítali a rozobrali o čom vlastne rozprávky hovoria. Deti to samozrejme vedeli, dobro zvíťazí nad zlom. Po výdatnej pizzovej večery s čajom alebo s džúsom sa začal večer plný hier, či už na počítačoch alebo s bombastickou hrou slov a tak nastala noc, noc medzi knihami. Ranné marcové slniečko ich prebudilo do ďalšieho krásneho slnečného marcového rána s odhodlaním, že o rok sa opäť stretnú tu v mestskej knižnici na Noci s Andersenom.

Hvezdáreň zorganizovala 14. marca 28. ročník Okresného kola celoslovenskej vedomostnej, postupovej súťaže, Čo vieš o hviezdach? Pracovníci medzevskej hvezdárne boli taktiež členmi poroty krajského kola, ktoré zorganizovala hvezdáreň Michalovce v Košiciach.

18. marca usporiadala hvezdáreň Deň hvezdárni a planetárií.

22. marca sa konala slávnostná vernisáž výstavy v hvezdárni spojená s odovzdávaním cien súťaže, XXXIII. ročníka Vesmír očami detí. Súťaž podporil Fond pre podporu umenia z verejných zdrojov. Popri vernisáži boli organizované detské tvorivé dielne. Víťazi súťaže postúpili na celoslovenské kolo, ktoré organizuje Slovenská ústredná Hvezdáreň Hurbanovo. Do súťaže sa zapojilo 253 detí v piatich kategóriách.

12. apríla sa konal Svetový deň letectva a kozmonautiky, vo hvezdárni prednášal o Vladimírovi Remekovi, Michal Vojsovič zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. V rámci tejto akcie sa konali podujatia: Veda hrou, kde si študenti mohli vyskúšať experimenty z optiky, vo vákuovej komore, alternatívne druhy energií ako otvorené hodiny fyziky a bolo možné pozorovať oblohu.

14. apríla sa zúčastnili II. Workshopu Rudohoria v Jasove, kde zabezpečili pozorovanie Slnka a detské astronomické tvorivé dielne, stánok navštívilo 268 záujemcov.

17. apríla hvezdáreň v spolupráci z Dobrovoľným hasičským zborom Medzev a komisiou prevencie Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Košice usporiadali slávnostnú vernisáž dvoch súťaží, ktoré boli postupové na celoslovenské kolo do Bratislavy a ktorú organizuje Dobrovoľná požiarnická ochrana Slovenskej republiky. Do súťaže sa zapojilo 223 detí z 24 subjektov, výtvarná súťaž mala podtitul: Požiar v domácnosti a literárna súťaž bola v písaní prózy a poézie o hasičoch.

5. mája v obci Nováčany počas osláv obce a 100. výročia hasičov zabezpečila hvezdáreň program s pozorovaním slnka a detské astronomické tvorivé dielne.

17. mája usporiadal Mestský úrad oslavy Dňa matiek.

23. mája okolo 17. hodiny panoval na námestí pre túto hodinu nebývalý ruch. Domáci, ale aj mnohí Košičania sa náhlili do historickej sály Mestského kultúrneho strediska na spevácky koncert Rudolfa Schustera pod názvom Môjmu mestu. Okolo 18. hodiny sa začal koncert, v rámci ktorého Rudolf Schuster zaspieval zmes nemeckých a rakúskych piesní. „Tento koncert v Medzeve som venoval z lásky svojmu milovanému mestu a rodákom, ktorých si nesmierne vážim“, povedal Rudolf Schuster. O tom, že aj Medzevčania majú radi svojho slávneho rodáka, nikto nepochyboval. Svedčilo o tom vrelé privítanie a priazeň, ktorú mu prejavovali na každom kroku. Tento večer a tieto piesne vnímali srdcom a spievali s ním.

30. mája v pondelok o 17:00 hodine sa za sprievodu medzevskej Dychovej hudby Medzevčanky a s pomocou mamičiek a detičiek postavil Máj.

2. júna usporiadala hvezdáreň pre deti astrodielne na oslavách 140. výročia Dobrovoľného hasičského zboru Medzev na námestí v Medzeve a 9. júna vo Vyšnom Medzeve v rámci osláv Dní obce. Okrem toho sa tu zúčastnili súťaže vo varení kotlíkových jedál. V Malej Ide na Festivale Rudohoria dňa 16. júna zabezpečila pozorovanie Slnka a detské astrodielne.

23. júna sme navštívili hvezdáreň aj Juniáles v Nižnom Klatove.

28. júna sa v Galerie cafe uskutočnil koncert pražských hudobníčok na ceste po Slovensku, Elišky a Anny.

13. júla o 19:00 hodine sa v Meštianskom dome v predvečer osláv Dni mesta Medzev uskutočnil Koncert pre Medzev v pestrom programe zloženom z hudby skladateľov viedenského klasicizmu. Dirigentom komorného orchestra bol náš rodák Roman Maďar. Členovia orchestra boli jeho priatelia, študenti najprestížnejších hudobných škôl a akadémii na Slovensku a v Európe, z Viedne, Londýna a Prahy. Ako sólistka na violončelo, v Koncerte D – dur pre violončelo a orchester, od Josepha Haydna , vystúpila mladá a talentovaná Jana Ivanecká, čerstvá absolventka Akademie múzických umění v Prahe, kde študovala v triede Prof. Miroslava Petráša, ktorá má za sebou mnoho sólových a komorných koncertov v Čechách a na Slovensku a pre svoju muzikálnu otvorenosť je vyhľadávanou hráčkou v oblasti komornej hudby.

Mesto Medzev, Karpatskonemecký spolok na Slovensku, Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev uskutočnili v dňoch 13. až 15. júla oslavy Dní mesta Medzev z nasledovným programom: V piatok 13. júla o 10:00 hodine bolo v rámci osláv o 10:00 hodine otvorené Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej a o 16:00 hodine výstava Mileny Schmiedtovej na Mariánskom námestí 11. O 17:00 hodine sa konala vernisáž „Ako vonia umenie“ v Galerie Cafe na Mariánskom námestí. Súčasne bola otvorená vernisáž Mileny Schmiedtovej v budove Mariánskeho námestia číslo 11. O 18:00 hodine sa konalo slávnostné otvorenie Dni mesta Medzev v Historickej sále, starého meštiackeho domu. O 19:00 hodine po slávnostnom otvorení Dni mesta Medzev sa v Historickej sále uskutočnil už vyššie zmienený slávnostný koncert v ktorom účinkovali študenti slovenských a európskych hudobných škôl a akadémií, pod taktovkou dirigenta Romana Maďara, so sólistkou v hre na violončelo Janou Ivaneckou.

14. júla o 9:00 hodíne bol v telocvični Základnej školy – Grundschule odštartovaný stolnotenisový turnaj a súčasne bola otvorená výstava JUDr. Václava Loumy „Potulky Medzevom, krásy Medzeva“ v sobášnej sieni Mestského úradu. Otvorená bola opäť už vyššie zmienená výstava Mileny Schmiedtovej na Mariánskom námestí číslo 11. Počas otváracích hodín v Galerie Café bola inštalovaná výstava obrazov. O 9:45 hodine sa uskutočnil štart In – Line Hámornícky polmaratón – korčuliari z križovatky Štóska ulica – Zlatná dolina. Na futbalovom ihrisku sa od 9:30 hodine uskutočnili tvorivé dielne a aktivity pre deti, maľovanie na tvár a súčasne boli otvorené remeselnícke dielne. O 10:00 hodine sa konala slávnostná svätá omša v Rímskokatolíckom kostole a súčasne sa uskutočnil štart 16. ročníka Hámorníckeho polmaratónu z areálu futbalového ihriska pred budovou hasičskej zbrojnice. Paralelne o 10:00 hodine sa otvorili výstavy vo hvezdárni. Boli to výstava neprofesionálnych umelcov z okolia. Výstava členov Klubu dôchodcov Medzev. Výstava obrazov Abstrakt od Alexandry Dzurovčinovej, víťazné diela z Košickej palety Františka Göbla. Výstava známok Františka Göbla, Afrika. Súčasne bolo otvorené Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej. Na futbalovom ihrisku sa uskutočnil workshop Košickej záchrannej služby a pre deti bol inštalovaný skákací hrad . O 10:05 hodine bol odštartovaný beh detí Hámorníček na Miroslavskej ulici za futbalovým ihriskom. Od 11:00 hodiny bolo možné navštevovať planetárium hvezdárne, prehliadka hvezdárne s výkladom a pozorovanie Slnka. O 12:30 hodine sa konal slávnostný sprievod mestom od Základnej školy – Grundschule na futbalové ihrisko so sprievodom dychovky. O 13:30 hodine vystúpila skupina Kandráčovci so svojím hudobným predstavením. Po tomto vystúpení sa začal o 15:00 hodine kultúrny program Karpatskonemeckého spolku, Bodwataltreffen. O 19:30 hodine začalo vystúpenie hudobnej skupiny Traky a po tomto vystúpení o 22:30 hodine nasledovala večerná zábava s Pavelčákovcami, ktorá sa ukončila o 2:00 hodine nad ránom.

V nedeľu sa konal o 9:00 hodine memoriál Viktora Jevického, žiacky futbalový turnaj medzi Mestským futbalovým klubom Spartak Medzev, Futbalovým klubom Holice z Čiech a Mestským futbalovým klubom Rožňava. Od 14:00 hodiny sa uskutočnil deň otvorených dverí vo hvezdárni s možnosťou navštíviť vyššie uvedené výstavy a detské astronomické tvorivé dielne. O 17:00 hodine sa uskutočnil priateľský futbalový zápas mužov medzi Mestským futbalovým klubom Spartak Medzev a futbalovým klubom Tállya z Maďarska účastníkom 3. maďarskej ligy.

V tomto roku navštívili hvezdáreň páni Dr. Kimák a Čabala v rámci otvorených hodín fyziky a iných prírodných vied. U žiakov sa stretli s veľkým záujmom. Záujemcovia si mohli vyskúšať, ako funguje fyzika v praxi. Projekt, Veda hrou bol súčasť veľkého celoročného projektu Rok kultúrneho dedičstva v Údolí Bodvy a Rudohoria, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, aktívne sa do neho zapojilo viacero základných a stredných škôl z nášho okresu.

V auguste bolo zorganizované pozorovanie meteorických rojov s pánom Čabalom s amatérskymi astronómami na expedíciách mimo hvezdárne bez rušivých faktorov svetelného znečistenia.

28. augusta Mesto Medzev a Mestské kultúrne stredisko už tradične zorganizovali v predvečer 74. výročia Slovenského národného povstania pietny pochod a kladenie vencov k pamätníku padlých. Vo večerných hodinách o 19:30 pani primátorka JUDr. Valéria Flachbartová v areály futbalového ihriska zapálila symbolickú partizánsku vatru. Tejto slávnosti sa zúčastnilo pomerne veľa mladých aj postarších ľudí, pre ktorých bolo pripravené aj občerstvenie v podobe medzevskej koštovky – slaninka, cibuľka, špekáčik a vajíčko v kliešťach. K tomu na zapitie za hlt domáceho jablkového vína. Technickú stránku osláv pripravil Dobrovoľný hasičský zbor, Mestský podnik služieb a Mestský podnik lesov.

15. septembra medzevská hvezdáreň organizovala detské astrodielne a pozorovanie dennej a nočnej oblohy na Putovnom festivale organizovanom Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria vo Vyšnom Medzeve.

V mesiaci septembri mala hvezdáreň zapožičanú výstavu fotografií z Kysuckej hvezdárne s názvom Za Čiernym Slnkom, ktorú navštívilo 371 návštevníkov zo Slovenska a 4 štátov.

27. a 28. septembra sa konala v hvezdárni Európska noc výskumníkov. V rámci tejto akcie bolo pripravených niekoľko stanovísk: hmlová komora, v garáži a na dvore boli pokusy so suchým ľadom a tekutým dusíkom, na dvore sa konalo pozorovanie Slnka, vo vnútorných priestoroch boli uskutočnené ďalšie pokusy, výstavy a prehliadka Planetárneho parku.

27. septembra mal Mgr. J. Lörinčík prednášku o CERN(e) (Európskej organizácii pre jadrový výskum) a 28. septembra prednášal M. Voskovič o kozmonautike pod názvom (ne)známi hrdinovia, alebo za všetkým je človek.

27. septembra navštívil hvezdáreň aj Matias Schmögner, žíjuci v súčasnosti v Nemecku, zakladateľ medzevskej hvezdárne a otec Ing. Mateja Schmögnera, bývalého riaditeľa hvezdárne. Pri svojej návšteve odovzdal rôzne pomôcky na pozorovanie a zároveň sa informoval o súčasnej činnosti a aktivitách hvezdárne.

28. septembra Mesto Medzev, Freilichtmuseum Lindar z Nemecka a Karpatsko – nemecký spolok na Slovensku usporiadali v Historickej sále meštiackeho domu v Medzeve, Kováčska ulica 85, výstavu s názvom Mantaken – etnografie einer Sprachinsel (Mantáci – etnografia jedného jazykového ostrova). Sprievodný program pripravila Základná umelecká škola a Karpatskonemecký spolok , konkrétne tanečný súbor Schadirattam a spevokol Goldseifen. Organizačne výstavu zabezpečovalo Mestské kultúrne stredisko. Výstava trvala ešte týždeň po jej oficiálnom otvorení.

Už tradične sa hvezdáreň zapojila aktívne do významného svetového podujatia, ktoré trvalo od 4. do 10. októbra. V tomto roku pripravila pre návštevníkov prednášku o našich kozmonautoch pri príležitosti 100. výročia založenia Československej republiky. Výstavu fotografií kozmonautov Remka a Bellu s autentickými podpismi, výstavu meteoritov, výstavu fotografií z Vesmíru, výstavu o Slnečnom počasí, pozorovanie Slnka. Z podujatia vyhotovila Slovenský rozhlas a televízia spot , ktorý uviedla na 2 programe Slovenskej televízie, dňa 10. októbra v relácii Ahoj Slovensko.

V piatok 26. októbra sa uskutočnil v Historickej sále starého meštiackeho domu krst knihy Medzevské poviedky, ktorú vydalo vydavateľstvo Pravé orechové. V nej je uvedených desať tradovaných a údajne skutočných historických príbehov, ktoré autori spracovali do poviedok na základe spomienok medzi najstaršími obyvateľmi Medzeva. Autormi poviedok sú Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová, Juraj Korpa a Silvia Bolčová, ktoré prišli odprezentovať túto knihu poviedok priamo do Medzeva. Knihu uviedli do života páni Valter Bistika, Andrej Gedeon a František Göbl, ktorú pokrstili kováčskym kladivom. Sedem najšikovnejších hostí vyhrali knihu priamo počas krstu, keď správne zodpovedali otázky týkajúce sa nášho mesta. Na záver prebehla autogramiáda.

Dňa 8. novembra sa konala vernisáž výstavy obrazov Evy Bachratej – Linhartovej pod názvom Zimný čas v Galéria Cafe. Maliarka sa narodila v Prahe, ale od roku 1951 žije v Bratislave, kde aj študovala na Škole umeleckého priemyslu. V jej tvorbe sa často striedala keramika s textilom, kresba s ilustráciou, maľba s grafikou a napokon pastel s kolážou. Krajinárske inšpirácie nachádzala na Žitnom ostrove, v Štiavnických horách, na Liptove i v Českom raji. Po roku 1990 pribudlo Toskánsko, Provensálsko, Paríž. Na svojom konte má mnoho výstav, sympózií, plenérov a tvorivých stretnutí doma i v zahraničí. Prednášku na tému Krajina v tvorbe slovenských a českých výtvarných umelcov predniesol PhDr. Bohumír Bachratý CSc. Je to absolvent Katedry dejín umenia na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tam pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg 35 rokov. Jeho nesmierne bohatej a úspešnej kariére kunsthistorika predchádzala práca v Ústave teórie a dejín umenia v Slovenskej akadémii vied a v Zväze slovenských výtvarných umelcov. Napísal a zostavil 77 knižných titulov z oblasti výtvarnej kultúry. Prevažnú časť tvoria monografie našich klasikov moderného umenia ako boli J. Želibský, F. Kudláč, P. Matejka a ďalší.

6. decembra prišiel pod hviezdy Mikuláš aj v hvezdárni a za prácu, ktorú v oblasti astronómie deti počas roku urobili získali od neho sladkú odmenu.

Hvezdáreň navštívili toho roku okrem návštevníkov zo Slovenska, aj z Nemecka, Česka, Maďarska, Rakúska a Anglicka.

8. decembra nám Divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi v Historickej sále starého meštiackeho domu predstavilo rozprávku Danka a Janka. Tento rozprávkový príbeh, bol o dvoch sestrách, ktoré boli úplne rovnaké. Toto predstavenie si pozrelo približne 80 detí so svojimi rodičmi. Počas celého predstavenia detičky živo spolupracovali s hercami a po ukončení predstavenia zavítal medzi ne aj Mikuláš s čertom, ktorý im rozdal balíčky so sladkosťami. Niektoré deti mali pre Mikuláša pripravené básničky a zaspievali mu aj pesničku. Nechýbalo ani fotenie s Mikulášom a čertom, čo bol pre detičky tiež pekný zážitok.

 

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA A KLUBY

140. výročie založenia Dobrovoľného hasičského spolku sa v Medzeve oslavoval 1. a 2. júna. V piatok sa uskutočnila slávnostná členská schôdza za prítomnosti prezidenta Dobrovoľnej požiarnej organizácie Slovenskej republiky Pavla Ceľucha, primátorky mesta JUDr. Valérie Flachbartovej, starostu Okresního sdružení hasičů Pardubice, Bohuslava Cermana a ďalších vzácnych hostí. Primátorka mesta pri tejto príležitosti ocenila prácu staršej generácie, najväčšia vďaka bola vyjadrená Martinovi Benedikovi a Jurajovi Schmerovi. V sobotu sa konala svätá omša, Mgr. Peter Tirpák, náš farár, pripravil v rámci nej krásnu oslavu za znelky dychovej hudby Medzevčanky a spevu Ceciliek. V kostole boli vlajky všetkých okolitých obcí Medzeva z Jasova, Poproča, Novačan, Malej Idy, Rešice, Turne nad Bodvou a Sboru dobrovolných hasičů Holice z Českej republiky. Na konci omše prezident Pavol Ceľucha odovzdal pánovi farárovi medailu. Oslava pokračovala na námestí s dychovkou, so sprievodom a slávnostným nástupom. Hymnu zaspieval spevokol Melodie. Potom nám ukázali svoje umenie deti z Materskej školy. Nasledovala súťaž detí. Ukážka zásahu pri vyprosťovaní osôb z havarovaného vozidla sa konala pod vedením Ladislava Saba z Hasičského zboru Moldava nad Bodvou a pridal sa aj Dobrovoľný hasičský zbor Medzev, pod drobnohľadom krajského riaditeľa Hasičského a záchranného zboru Košice plk. Ing. Jozefa Fedorčáka. Podujatie sa ukončilo súťažou dospelých, s týmto výsledkom:

1. miesto Dobrovoľný hasičský Jasov, 2. miesto Sbor dobrovolných hasičů Holice a 3. miesto Dobrovoľný hasičský zbor Poproč.

Karpatskonemecký spolok sa zúčastnil so svojou tanečnou skupinou Schadiratam a speváckym zborom Goldseifen Sviatku kultúry a vzájomnosti v dňoch 22. až 23. júna v Kežmarku. V rámci otvorenia hlavného kultúrneho programu si účastníci minútou ticha uctili pamiatku občana nášho mestečka Bartolomeja Eibena, ktorý v rokoch 2000 až 2003 vykonával krajinského predsedu Karpatskonemeckého spolku.

 

TELOVÝCHOVA A ŠPORT

Turistický klub Skoba Vyšný Medzev, ktorého predsedom je Filip Lang je otvorený pre záujemcov turistiky Vyšného Medzeva, Medzeva a blízkeho okolia. V súčasnej dobe prevažná väčšina jeho členov je z Medzeva.

Toho roku klub už tradične uskutočnil v prvom dni roka Novoročný výstup na Kloptaň s nadmorskou výškou 1154 metrov.

Na záver roka klub taktiež už tradične uskutočnil druhý sviatok vianočný výstup na Kojšovskú hoľu s nadmorskou výškou 1246 metrov. Turistický klub počas celého roku pravidelne organizuje túry každú druhú sobotu v mesiaci po celom Slovensku.

8. mája sa uskutočnil 11. ročník Behu víťazstva. Na školskom dvore sa tešili účastníci i obecenstvo na príchod nášho stáleho hosťa, pána JUDr. Jozefa Plachého, ktorý každoročne májový beh otvára. Súťažiacich prišli povzbudiť nielen rodičia, ale aj starí rodičia a iní priaznivci tohto čoraz populárnejšieho podujatia. O tom, že beh sa stáva naozaj populárnou voľno časovou aktivitou, svedčí aj čoraz vyšší počet účastníkov. V tomto roku to bolo až 123 a spolu s deťmi si zabehali aj rodičia v 38 štafetách.

 

POČASIE A PRÍRODA

Nový rok nás privítal, žiaľ veľmi nezdravým počasím, teplota okolo 2°C, hmla, sychravo a zo snehu, ktorý napadol v minulom roku zostali len nepatrné zostatky. Zo 14. na 15. januára v noci došlo konečne k ochladeniu ráno bolo na teplomery – 8°C. Na druhý deň dokonca napadlo 2 až 3 cm snehu, čo obielilo celý chotár. 17. januára večer nasnežilo ďalších asi 2 cm snehu a chotár vyzeral už ako pravá zimná idylka. Netrvala však dlho, odmäk počas dňa znova obnažil trávnik na lúkach. Nočné teploty sa však naďalej držali v rozmedzí – 5°C až – 8°C. 21. januára opäť zasnežilo, tento krát bohatšie, lúky opäť pokryla snehová prikrývka.

1. február nás privítal zachmúreným a dažďovým počasím. 24. februára začalo mrznúť. Mrazivé dni trvali do 6. marca ale bez snehu. V noci zo 17. na 18. marca nás nečakane prekvapili mrazy a fujavica. 25. marca konečne ustali aj nočné mrazy. Mesiac marec sa ale rozlúčil pochmúrnym a daždivým počasím. Veľkonočné sviatky, ktoré tento rok pripadli do tohto obdobia, boli značne poznačené týmto počasím. Po prvých aprílových dňoch, sa však oteplilo a mesiac apríl bol nadpriemerne teplý, denné teploty dosahovali aj nad 25°C.

Apríl bol toho roku najteplejším v období odkedy sa na Slovensku sledujú meteorologické záznamy. Z 18. júna na 19. júna bola prvá tropická noc. Z 22. na 23. júna však došlo k relatívnemu prudkému ochladeniu ranné teploty sa pohybovali len okolo 10°C a denné teploty neprekročili 14°C a bolo daždivo. Z 28. na 29. júna sme zaznamenali druhú tropickú noc a zdalo sa, že prechodné ochladenie je ukončené. Otepľovanie však bolo veľmi pozvoľné. Až na konci júla prišli horúčavy a tropické noci.

27. júla sa konalo úplné zatmenie Mesiaca. Hvezdáreň zabezpečila verejné pozorovanie unikátneho zatmenia a zároveň otvorila brány hvezdárne pre všetkých záujemcov. Tí ktorí si pozreli zatmenie Mesiaca, mali tento úkaz komentovaný, ako ku zatmeniu dochádza a taktiež komentovanú prehliadku hvezdárne, v rámci ktorej bola prezentovaná jej činnosť. Pri tejto príležitosti mali návštevníci možnosť vidieť aj Mars, Saturn a chvíľu pred východom Mesiaca aj Venušu. Ďalší vývoj počasia v nasledujúcich mesiacoch prebiehal podľa očakávaní a bez prekvapení. V noci z 26. na 27. novembra napadol prvý sneh a snežilo aj cez deň, ale sneh sa topil a teplota sa celý deň držala okolo nuly. V ďalších dňoch sa teplota v noci udržala pod nulou. Začiatkom decembra klesla v noci teplota na -11°C. V nasledujúcich dňoch sa mrazy zmiernili. Snehová pokrývka chýba naďalej, krajina je len poprášená. Denné teploty prešli do plusových hodnôt. Zrážky sa premenili na dážď a v noci vystúpili teploty nad nulu. Z 5. na 6. decembra poklesli nočné teploty opäť pod bod mrazu, ráno teplomer ukazoval -6°C. Nasledujúce dni sa opäť oteplilo a nočné teploty sa dostali pod bod mrazu až 11. decembra. Silvester sa niesol v znamení miernych plusových hodnôt okolo +3 stupňov.

 

MIMORIADNÉ UDALOSTI

Dňa 3. februára vo večerných hodinách došlo k dopravnej nehode na ceste do Vyšného Medzeva. Boli zrazené viaceré osoby.

V bytovom dome na Mariánskom námestí sa v posledných rokoch objavili u nájomníkov pozdĺžnosti pri platení nájomného. Toho roku sa podarilo dohovorom a upozorneniami znížiť dlžoby nájomníkov na nájomnom u súčasných nájomcoch úplne. U bývalých len čiastočne, preto boli vydané platobné rozkazy začiatkom toho roku. Jeden bol zaplatený. V ostatných prípadoch sa súdu nepodarilo doručiť platobný rozkaz dlžníkovi a boli vytýčené pojednávania s opatrovníkom.

 

ZAUJÍMAVOSTI Z HISTÓRIE MESTA

Založenie Dobrovoľného hasičského spolku v Medzeve sa zachovalo na zakladacej listine z 10. februára 1878, ktorej kópia je vystavená v hasičskej zbrojnici. Zakladajúci členovia boli Tomasch Tamás, Göbl Máté, Schürger János a ďalších 23 členov.

 

Zápis do kroniky za rok 2018 vypracovaný kronikárom mesta, Ing. Andrejom Gedeonom.

Facebook

facebook odkaz

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
mierny dážď 26 °C 17 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 25/14 °C
utorok 25. 6. jasná obloha 26/13 °C
streda 26. 6. mierny dážď 26/17 °C