Mesto Medzev
Medzev

Liturgický prehľad bohoslužieb

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH A DUŠIČKY

Pre pandémiu sa nebude konať tradičná dušičková pobožnosť na cintoríne. "Dušičkové" odpustky bude možné získať celý november.

Vatikán 23. októbra (RV) :

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom.

"Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský v mene slovenských biskupov vzhľadom na okolnosti pandémie napísal minulý týždeň list hlavnému penitenciárovi, kardinálovi Maurovi Piacenzovi s prosbou o zváženie úpravy podmienok získania odpustkov v čase sviatku Všetkých svätých a Pamiatky všetkých verných zosnulých. Dnes Apoštolská penitenciária zverejnila dekrét, platný pre celú Cirkev, ktorý vychádza v ústrety aj žiadosti slovenských biskupov," povedal k rozhodnutiu zverejniť dekrét hovorca KBS Martin Kramara.

Dodal, že oficiálny preklad dekrétu je možné nájsť na stránke KBS.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét s podpismi hlavného penitenciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Apoštolská penitenciária v dekréte zároveň veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým. Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel pripomínajú aj platné usmernenia v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie z 19. marca.

Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári, všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201023033

30. nedela czr 25.10.2020

 

FARSKÝ LIST

RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI NARODENIA PANNY MÁRIE V MEDZEVE

ROČNÍK I.   ČÍSLO I.   5.4.2020

 

BOH UPROSTRED NÁS

Raz večer, keď sa chudobný sedliak vracal z trhu, zbadal, že nemá pri sebe modlitebnú knižku. Vtedy sa mu uprostred lesa zlomilo koleso na voze. Sedliak ľutoval, že tento deň skončí bez toho, aby sa pomodlil.

Preto povedal: „Pane, urobil som niečo nemúdreho. Dnes ráno som bez modlitebnej knižky odišiel z domu a mám takú zlú pamäť, že ani jednu modlitbu neviem naspamäť. Preto urobím toto: päť ráz pomaly poviem celú abecedu a ty, ktorý poznáš všetky modlitby, si môžeš poskladať písmenka a urobiť z nich modlitby, na ktoré ja sa neviem rozpamätať.“

A Pán povedal svojim anjelom: „Toto je nepochybne najkrajšia modlitba zo všetkých, ktoré som dnes počul, lebo vychádza z jednoduchého a úprimného srdca.“

Milí Medzevčania, tento krátky príbeh sa nám môže jednoducho prihovoriť v týchto našich dňoch. Modlitebnou knižkou je v našom prípade kostol, ktorý zostáva zatvorený. Nemáme možnosť zúčastniť sa sv. omší a prijať sviatosti zmierenia a Eucharistiu tak, ako sme zvyknutí.

Môžeme si povedať ako ten sedliak, ktorý nevedel ani jednu modlitbu naspamäť, že ani mi si nevieme urobiť omšu doma, nevieme prežiť veľkonočné trojdnie tak ako v kostole. Takúto situáciu nezažili ani tí najstarší spomedzi nás.

Sedliak našiel spôsob, za ktorý ho Pán pochválil a to bola modlitba jednoduchého a úprimného srdca.

Drahí moji najbližší, chcem sa vám ako váš farár prihovoriť, alebo skôr vás povzbudiť, či uistiť, že Boh vidí modlitby nášho jednoduchého a úprimného srdca. Vieme si doma otvoriť Bibliu, môžeme sledovať duchovný program prostredníctvom rozličných médií.

Evanjelista Matúš píše: „Keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 6)

„A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 19-20)

Naše myšlienky, obavy a otázky, aké to len bude pri zatvorených kostoloch môžeme tak pomaly pretvárať svojimi jednoduchými a úprimnými modlitbami.

Nech sú vám k tomu inšpiráciou aj pomocné texty, ktoré si nájdete v tomto liste.

V jednoduchej a úprimnej modlitbe za Vás, 

Peter Tirpák, farár.

 

Všeobecné pokyny v Košickej arcidiecéze

Farské kostoly sú otvorené iba pre súkromnú modlitbu bez toho, aby sa organizovali akékoľvek spoločné náboženské úkony. V našom kostole máte tento týždeň možnosť k súkromnej modlitbe

na Veľký piatok 10.4. od 16:00 do 20:00

na Bielu sobotu 11.4. od 10:00 do 19:00 hod. za predpokladu, že sa naraz nezhromaždí viac osôb a zaručí sa splnenie požiadavky na fyzickú vzdialenosť.

Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, procesie a farské stretnutia sa nekonajú.

Počas tohto obdobia sú veriaci dišpenzovaní od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Odporúča sa, aby sa veriaci pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania.

Kňazi denne súkromne slúžia sv. omše na dohodnuté úmysly, ibaže by si veriaci žiadali preložiť daný úmysel na iný termín.

 

Prenos bohoslužieb:

TV LUX

pondelok – piatok 7.00, 12.00 a 18.30;

sobota 7.00 a 18.30;

nedeľa 10.00 a 18.30

Rádio Lumen 8.30 a 18.00;

Rádio Regina pondelok – piatok 17.30

 

Sviatostná služba

Krst, birmovanie, prijatie do Cirkvi, sobáš a pohrebné obrady môžu byť vykonávané s tým, že účasť veriacich je obmedzená iba na bezprostrednú rodinu.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a pomazania chorých je obmedzené na nevyhnutné prípady. (Obráťte sa telefonicky na mňa osobne a dohodneme si individuálny termín a čas. tel.: 0915965519)  

Veriaci majú byť informovaní o dôležitosti dokonalej ľútosti: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky a nie zo strachu). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (Katechizmus, 1452).

V nemocniciach duchovnú službu chorým a zomierajúcim vykonávajú iba nemocniční kňazi.

 

Zmeny v programe

Termín Prvého svätého prijímania bude zmenený. Pokračovanie vo farskej katechéze - príprave na prvé sv. prijímanie bude po otvorení škôl.

Letný farský detský tábor sa tohto roku konať nebude.

 

Veľký týždeň a Veľká noc

Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa tento rok slávia bez fyzickej účasti veriacich;

Požehnanie veľkonočných jedál v tomto roku (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. (Text modlitby je na poslednej strane.)

Obrady veľkého týždňa v katedrále bez účasti ľudu môžu veriaci sledovať na www.telke.sk. Zelený štvrtok 18.00; Veľký piatok 15.00 a Biela sobota 19.30.

 

V našom Medzevskom kostole sa obrady veľkej noci budú slúžiť bez účasti veriacich takto

Zelený štvrtok o 18:00 hod.

Veľký piatok o 15:00 hod.

Veľkonočná vigília v sobotu o 19:30 hod.

Na FB profile farnosti (FARNOSŤ NIŽNÝ MEDZEV) si môžete stiahnuť texty k domácej liturgii Cirkvi na veľkonočné trojdnie 2020.

 

Modlitba požehnania Veľkonočných jedál.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13)

Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.

 

Modlime sa:

Zvelebený si, Pane, náš Bože, Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.

Ďakujeme za Tvoje dary, ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života.

Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak, aby sa posilnila naša vzájomná láska

a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen

 

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ...

Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária ... (alebo Pod Tvoju ochranu ... )

 

Modlime sa v čase pandémie:

Všemohúci a milosrdný Bože, zhliadni na našu bolestnú situáciu;

posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji,

aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť.

Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

 

Oznamy

Na Facebooku – FB profil: Farnosť Nižný Medzev – nájdete:

Liturgia domácej cirkvi pre naše rodiny. (Modlitby Veľkonočného Trojdnia prežívaného v rodine pripravil kňaz Spišskej diecézy dp. František Trstenský.)

Ježišova Krížová cesta ničí každý vírus. (Krížovú cestu napísal rožňavský biskup, Mons. Stanislav Stolárik.)

Krížová cesta počas epidémie. (Krížovú cestu napísal kňaz košickej arcidiecézy, dp. Peter Fogaš)

Program bohoslužieb a oznamy na aktuálny týždeň.

 

Vyprosujem Vám veľa zdravia, Božieho požehnania a radostné prežitie Veľkonočných sviatkov v kruhu vašej rodiny. Váš farár, Peter Tirpák.

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Medzev

Mariánske Námestie 36, 044 25 Medzev

telefón: 0554663155   mobil: 0915965519    e-mail: fara@medzev.sk

Číslo účtu I-BAN:  SK89 0900 0000 0050 6598 6264

Nie sú dostupné žiadne aktuálne akcie. Zadaním dáta OD a DO dá zobraziť akcie už prebehnutej.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze
Google play
App store

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 10. 2020
slabý dážď 16 °C 10 °C
streda 28. 10. polojasno 17/10 °C
štvrtok 29. 10. slabý dážď 17/9 °C
piatok 30. 10. slabý dážď 12/6 °C