Mesto Medzev
Medzev

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity

 

Predseda

 • Ing. Rajmund Antl

 

Členovia

 • Matej Levay
 • Marcel Klempár
 • Erik Kováč
 • Ivo Štefanovie

 

Odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb

 • Roman Klempár
 • Jaroslav Polyak
 • Ondrej Klempár
 • Ivan Pyšný

 

Náplň práce Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity

 • prerokúvať a navrhovať opatrenia pre zlepšovanie postavenia v rómskej komunity v meste Medzev,
 • navrhovať opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v rómskej komunite ako aj vo vzťahu k majoritnému obyvateľstvu mesta Medzev,
 • prerokúvať a navrhovať opatrenia na zlepšenie infraštruktúry v odlúčenej časti Kováčskej ulice, pripomienkovať projekty a projektové dokumentácie týkajúce sa tejto časti mesta,
 • navrhovať a prerokúvať zapojenie rómskej komunity do projektov v rámci mesta Medzev