Mesto Medzev
Medzev

Komisie mestského zastupiteľstva

Všetky vyššie uvedené komisie zriaďuje Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev, volí do nich jednotlivých členov, a určuje ich náplň práce.