Mesto Medzev
Medzev

Koronavírus

POKYNY K CELOPLOŠNÉMU  TESTOVANIU NA COVID-19
PRE OBČANOV MESTA MEDZEV,

ktoré sa uskutoční v dňoch 31.10. – 1.11.2020

Vážení občania,

v rámci celoplošného testovania na COVID-19 v Slovenskej republike v dňoch 31.10. - 1.11.2020 na území mesta Medzev môžete test absolvovať v čase 07:00 – 12:00 hod.  a 13:00 – 22:00 hod. Posledný odber je o 21:30 hod.

V Medzeve budú 3 odberné miesta s rozpisom podľa ulíc nasledovne:

 1. Odberné miesto je v II. pavilóne Základnej školy - Grundschule, Štóska 183, Medzev pre ulice:
  • Aljašská
  • Grunt
  • Hámornícka
  • Jarná
  • Partizánska
  • Revolučná
  • Štóska
  • Šugovská dolina
  • Občania s trvalým pobytom ,,Mesto Medzev"

 

 1. Odberné miesto je v telocvični Základnej školy - Grundschule, Štóska 183, Medzev pre ulice:
  • Mariánske Námestie
  • Mierová
  • Miroslavská
  • Kováčska 1 – 83
  • Prochotská
  • Robotnícka
  • Sídlisko Mladosť

 

 1. Odberné miesto je v alokovanom pracovisku Materskej školy v Medzeve na Kováčskej ulici č. 123 pre obyvateľov:
  • Kováčska 86 – 136

 

 • Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov.
 • Občania, ktorí nemajú v Medzeve trvalý ani prechodný pobyt a budú v dňoch testovania v Medzeve môžu navštíviť ktorékoľvek odberné miesto.
 • Mesto upúšťa od harmonogramu testovania s časmi podľa priezvísk. Občania budú vždy otestovaní v poradí v akom sa na testovanie dostavia.
 • Občania budú priebežne mestským rozhlasom informovaní o aktuálnych čakacích dobách na jednotlivých odberných miestach.

 

Prečítajte si postup a priebeh samotného celoplošného testovania

 

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE

 • Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

REGISTRÁCIA

 • Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a deti sa preukážu kartičkou poistenca.
 • Po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku.

ODBER

 • Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku. Vydezinfikujte si ruky!
 • Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.
 • Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY

 • Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV                                                     

 • Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku.
 • Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz a deti kartičku poistenca.
 • Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu.
 • Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
 • Vydezinfikujte si ruky.
 • Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ?

SOM NEGATÍVNY

Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť druhého kola celoplošného testovania o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila. Zodpovedným prístupom k testovaniu urobíte správnu vec.

 

SOM POZITÍVNY

 1. Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. Tí, ktorí nechcú absolvovať karanténu v domácom prostredí, budú môcť absolvovať karanténu v súkromnom hotelovom zariadení, ktoré bude prispôsobené na režim karantény. Viac informácií o zariadeniach poskytne v krátkom čase minister dopravy.
 2. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS.
 3. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.
 4. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.
 5. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.
 6. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..).
 7. Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.
 8. Nikam necestujte.
 9. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste Vašej karantény.
 10. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.

Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol nasledovné opatrenia

 • rúška sú povinné aj v exteriéri
 • stredné školy majú dištančné vzdelávanie až do odvolania
 • zakazujú sa všetky hromadné podujatia (výnimka: sobáše, krsty a pohreby 1 osoba na 15m² v interiéri, mestské zastupiteľstva, schôdze parlamentu, súdy)
 • zákaz zhromažďovania sa ( od 6 osôb)
 • jedlo len zabalené a so sebou alebo v exteriéri
 • uzavretie fitness, wellness, kúpaliská, akvaparky, sauny
 • obchody a nákupné centrá 1 osoba na 15 m²
 • vyhradené hodiny potravín a drogéria pre seniorov nad 65 rokov od 9:00 – 11:00 hod.

 

Upozornenie pre navrátilcov zo zahraničia

Karanténa a podmienky návratu do SR

 

Materská škola, ZUŠ a Základná škola - Grundschule

Materská škola v Medzeve, Základná umelecká škola v Medzeve a Základná škola - Grundschule Medzev otvorili svoje brány dňa 01.06.2020 s výraznými obmedzeniami.

Pre podrobnosti vyučovania v MŠ kontaktujte vedenie materskej školy na tel. č.: 0908 844 030 (riaditeľka) alebo navštívte webovú stránku školy: https://www.msmedzev.eu/

Základná škola - Grundschule poskytuje prezenčnú formu vyučovania pre žiakov 1. - 5. ročníka, ktorí sa chcú zúčastňovať na vyučovacom procese za sprísnených podmienok. Pre podrobnosti prosím navštívte webovú stránku ZŠ: https://zsmedzev.edupage.org/ 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve Vám oznamuje, že na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo:2020/12033:2- A2110 a v súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva obnovuje prezenčnú výučbu individuálneho vyučovania s jedným žiakom od 1.6.2020. Podrobné informácie rodičom budú poskytnuté prostredníctvom  triednych učiteľov a riaditeľstvom školy telefonicky 0554663436, 0918628915  alebo e-mailom
na adrese: zusmedzev@zusmedzev.sk.


E-karanténa

Ak sa vraciate zo zahraničia a chcete sa vyhnúť štátnej karanténe stiahnite si vopred aplikáciu
E-karanténa a zaregistrijte sa. Podrobný návod nájdete tu: https://korona.gov.sk/ekarantena/

 

Stiahnite si aplikáciu Zostaň Zdravý

Aplikácia Zostaň zdravý Vás upozorní na pozitívny prípad nového koronavírusu vo Vašom okolí. Zatiaľ je dostupná pre Android a už aj v Apple store.


Prevencia, protiepidemické opatrenia a kontakty

Koronavírus na Slovensku

 

Info letáky

 

Call centrum Košice

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0918 389 841

 

Môžete požiadať o testovanie na COVID-19

Pomocou formulára môžete požiadať štát o vyšetrenie na COVID-19.

 

Nemocnica Košice - Šaca spustila testovanie na nový koronavírus pre samoplatcov.

 

Pokyny pre občanov

Prehľad dôležitých pokynov pre občanov na jednom mieste.

Žiadame občanov, aby pri pobyte na verejnosti povinne nosili rúško, resp. inú ochranu tváre. Nedodržanie uvedeného nariadenia bude pokutované Mestskou políciou mesta Medzev.

Mestská polícia Medzev bude pravidelne vykonávať kontroly v prevádzkach na území mesta Medzev a kontrolovať karanténu občanov

 

Priebežne zverejňované verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú priebežne zverejňované verejné vyhlášky a usmernenia hlavného hygienika týkajúce sa koronavírusu vrátane odporúčaní ako zvládnuť domácu karanténu.
http://www.uvzsr.sk

 

Štatistiky

Rozšírené štatistiky

Overené fakty o stave, prevencii a boji s koronavírusom na Slovensku monitoruje Národné centrum zdravotníckych informácií, Úrad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky v súčinnosti s Úradom vlády Slovenskej republiky.

 

1. pozitívny prípad v Medzeve

Vážení občania, dňa 12.04.2020 bol v meste Medzev potvrdený prvý pozitívny prípad na nový koronavírus z testovania dňa 11.04.2020. Ostatné vzorky boli negatívne. Doržujte všetky opatrenia!

Príslušníci Ozbrojených síl SR po odobratí vzoriek v Medzeve 11.04.2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze
Google play
App store

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 29. 10. 2020
slabý dážď 14 °C 9 °C
piatok 30. 10. slabý dážď 11/6 °C
sobota 31. 10. mierny dážď 12/6 °C
nedeľa 1. 11. jasná obloha 12/4 °C