Menu
Mesto Medzev
Medzev

Výberové konanie vedúci MsPS mesta Medzev

Výberové konanie vedúci MsPS mesta Medzev 1

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní doručte v zalepenej obálke s označením „Vedúci Mestského podniku služieb mesta Medzev - neotvárať“, najneskôr do 12.04.2024 do 12.00 hod.

Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev, zastúpené primátorom Mgr. Ing. Radoslavom Gedeonom, v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho príspevkovej organizácie mesta Medzev:  „Mestský podnik služieb mesta Medzev“, Štóska 182, 044 25 Medzev

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Miesto výkonu práce: Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, 044 25 Medzev

Termín nástupu:  najneskôr od 01.07.2024

Rámcová náplň práce: riadenie a zodpovednosť za celkový chod podniku

Kvalifikačné predpoklady:

 • min. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • prax v danej alebo podobnej činnosti min. 10 rokov,
 • prax v riadiacej funkcii min. 1 rok,
 • prax v technických službách vítaná,
 • znalosť problematiky nakladania s odpadmi, spravovaní a údržbe miestnych komunikácii, verejného osvetlenia, verejnej zelene, prevádzky cintorínskych služieb a ostatných komunitných služieb,
 • znalosť platnej legislatívy a problematiky v oblasti verejnej správy,
 • kultivované vystupovanie a výborný jazykový prejav, schopnosť komunikačne zvládať vypäté situácie,
 • schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, spoľahlivosť, samostatnosť, zodpovednosť, kritické a analytická myslenie, flexibilita a kreativita,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • vodičský preukaz skupiny C a ďalšie certifikácie výhodou,
 • veľmi dobrá znalosť slovenského jazyka slovom a písmom,
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou,
 • užívateľská znalosť práce s PC,  najmä balík MS Office,
 • organizačné schopnosti, orientácia na výsledok.

Ponúkaný plat: v zmysle platového zaradenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overenú kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomná stratégia rozvoja MsPS mesta Medzev, vízie a ciele podniku, v rozsahu min. 2 normostrany A4,
 • písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení  neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • potvrdenie o praxi prostredníctvom referencií alebo čestného vyhlásenia,
 • údaje, potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov. Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Medzev.

Mesto Medzev si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača na obsadenie pracovnej pozície vedúceho Mestského podniku služieb mesta Medzev v tomto výberovom konaní.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte poštou na adresu mesta Medzev (Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev), alebo doručte osobne na podateľňu mesta Medzev v zalepenej obálke s označením „Vedúci Mestského podniku služieb mesta Medzev - neotvárať“, najneskôr do 12.04.2024 do 12.00 hod. Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania zaradené.

Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti na výberovom konaní najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

Pracovná pozícia sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži na výber najvhodnejšieho uchádzača pre danú pozíciu. Na základe výsledkov odporúčania výberovej komisie primátor mesta Medzev predloží návrh mestskému zastupiteľstvu mesta Medzev na obsadenie pracovnej pozície.

Bližšie informácie o pracovnom mieste a výberovom konaní Vám budú poskytnuté na tel. čísle: 055/466 31 05.

 

Mgr. Ing. Radoslav Gedeon v. r.

primátor mesta

Dátum vloženia: 27. 3. 2024 7:11
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 3. 2024 7:13
Autor: Webmaster

Facebook

facebook odkaz

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 4. 2024
dážď so snehom 10 °C 4 °C
piatok 26. 4. jasná obloha 14/2 °C
sobota 27. 4. slabý dážď 16/6 °C
nedeľa 28. 4. jasná obloha 19/8 °C