Mesto Medzev
Medzev

Zverejnenie zámeru mesta na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Ing. Zoltán Tomásch

č. sp.: ME/2020/00129                                                                                               Medzev, 30.05.2020

 

Zverejnenie zámeru mesta na predaj pozemku vo vlastníctve mesta ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 

Mesto Medzev, týmto v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č.: 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia majetku mesta Medzev a majetku štátu, ktorý mesto užíva a na základe Uznesenia č. 33/2020 zo dňa 27.05.2020 Mestského zastupiteľstva mesta Medzev (ďalej len uznesenie) zverejňuje zámer mesta Medzev na predaj pozemku vo vlastníctve mesta ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Ide o zámer na odpredaj pozemku reg. KN-C, k.ú. Medzev, okr. Košice – okolie, č. 2567 – zast. plocha (ďalej iba ,,parcela“) o výmere 28 m2 vedenej na liste vlastníctva č. 2 za cenu 10 EUR za m2 a to pánovi Zoltánovi Tomáschovi,  bytom: Grunt 87, 044 25 Medzev.

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev vo svojom uznesení zdôvodnilo prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:

,,a) parcela sa nachádza pod garážou, ktorú užíva pán Ing. Zoltána Tomáscha,
b) je vo verejnom záujme, aby pán Ing. Zoltán Tomásch za pozemok, ktorý užíva platil dane a táto skutočnosť nastane po odpredaji parcely,
c) mesto Medzev parcelu nevyužíva a neplánuje ju zahrnúť do svojich investičných aktivít,
d) mesto Medzev nemá informácie, že by o danú parcelu prejavil záujem iný občan,
e) predaj tejto parcely ako prípad hodný osobitného zreteľa nie je v rozpore s verejným blahom a dobrom.“

 

                                                                                             Mgr. Matej Smorada
                                                                                                 primátor mesta

 

Úradný záznam

Toto zverejnenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli dňa 02.06.2020 a na webovej stránke mesta dňa 30.05.2020.

 

Dátum zvesenia: 31. 7. 2020 Zodpovedá: Mgr. Matej Smorada

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze
Google play
App store

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, streda 8. 7. 2020
slabý dážď 21 °C 11 °C
štvrtok 9. 7. mierny dážď 20/14 °C
piatok 10. 7. jasná obloha 26/15 °C
sobota 11. 7. silný dážď 24/10 °C