Mesto Medzev
Medzev

Zverejnenie zámeru mesta na predaj pozemku vo vlastníctve mesta ako prípadu hodného osobitného zreteľa - S.Astrab

Registratúrna značka: ME/2022/00709

č. sp.: ME/2022/000709                                                                                           Medzev, 09.05.2022

 

Zverejnenie zámeru mesta na predaj pozemku vo vlastníctve mesta ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 

            Mesto Medzev týmto v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia majetku mesta Medzev a majetku štátu, ktorý mesta užíva a na základe Uznesenia č. 23/2022 zo dňa 27.04.2022 Mestského zastupiteľstva mesta Medzev (ďalej len „uznesenie“), zverejňuje zámer mesta na predaj pozemku vo vlastníctve mesta ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Ide o zámer na odpredaj pozemku reg. KN-E č. 1658 – lesný pozemok, odčlenený k parcele reg. KN-E č. 11658/4, k.ú. Medzev, okr. Košice – okolie o výmere 2,00 m2 vo vlastníctve mesta Medzev,  geometrickým plánom vyhotoveným Ing. Petrom Kompišom, Ing. Peter Kompiš – KOMGEO, Moldavská cesta 91, 044 02 Turňa nad Bodvou, IČO: 37417665, č. 78/2021 zo dňa 20.10.2021 a úradným overením Ing. Silvie Szalayovej zo dňa 25.10.2021, vedený na liste vlastníctva č. 2661 a to pánovi Stanislavovi Astrabovi, bytom: Gudernova 16, 040 11 Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa.

            Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev vo svojom uznesení zdôvodňuje osobitný zreteľ nasledovne:

a) „vyššie uvedená parcela sa nachádza pod prístavbou k rekreačnej chate, ktorú vlastní pán Stanislav Astrab,

b) je vo verejnom záujme, aby pán Stanislav Astrab za pozemok, ktorý užíva platil dane a táto skutočnosť nastane po odpredaji parcely,

c) mesto Medzev parcelu nevyužíva a neplánuje ju zahrnúť do svojich investičných aktivít,

d) mesto Medzev nemá informácie, že by o danú parcelu prejavil záujem iný občan,

e) predaj tejto parcely ako prípad hodný osobitného zreteľa nie je v rozpore s verejným blahom a dobrom.“

 

Mgr. Matej Smorada v.r.

   primátor mesta

 

Úradný záznam

Toto zverejnenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta dňa 09.05.2022.

Dátum zvesenia: 26. 5. 2022 Zodpovedá: Mgr. Romana Zvirinská

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze
Google play
App store

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, sobota 21. 5. 2022
slabý dážď 25 °C 12 °C
nedeľa 22. 5. oblačno 20/9 °C
pondelok 23. 5. polojasno 18/7 °C
utorok 24. 5. slabý dážď 16/11 °C