Mesto Medzev
Medzev

Zverejnenie zámeru mesta na predaj pozemku vo vlastníctve mesta ako prípadu hodného osobitného zreteľa - PZ DUBINA Medzev

Registratúrna značka: ME/2022/001363

č. sp.: ME/2022/001363                                                                                           Medzev, 04.08.2022

 

Zverejnenie zámeru mesta na predaj pozemku vo vlastníctve mesta ako prípadu hodného osobitného zreteľa

            Mesto Medzev týmto v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia majetku mesta Medzev a majetku štátu, ktorý mesta užíva a na základe Uznesenia č. 79/2022 zo dňa 27.07.2022 Mestského zastupiteľstva mesta Medzev (ďalej len „uznesenie“), zverejňuje zámer mesta na odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Ide o zámer na odpredaj novovytvorených pozemkov reg. KN-C:

a) č. 12600/4 – zastavaná plocha, k.ú. Medzev, okr. Košice - okolie, o výmere 83 m2,

b) č. 12600/30 – lesný pozemok, k.ú. Medzev, okr. Košice – okolie, o výmere 5077 m2,

všetky spolu o výmere 5160,00 m2, geometrickým plánom vyhotoveným Ivanom Popovicsom, Popovics Ivan Geodézia-Kras, Budovateľov 22, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 37016610, č. 33/2022 zo dňa 07.06.2022 s úradným overením Ing. Silvie Szalayovej zo dňa 24.06.2022, všetky parcely vo vlastníctve mesta Medzev,  vedené na liste vlastníctva č. 2661 a to Poľovníckemu združeniu Dubina Medzev, sídlom: Štóska 116, 04425 Medzev, v zastúpení: Štefanom Zvirinským, predsedom Poľovníckeho združenia Dubina Medzev ako prípad hodný osobitného zreteľa.

            Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev vo svojom uznesení zdôvodňuje verejný záujem pri predaji hodnom osobitného zreteľa nasledovne:

a) „vyššie uvedené parcely sa nachádzajú pod a okolo Nemeckej chaty, ktorá je vo vlastníctve Poľovníckeho združenia Dubina Medzev,

b) vyššie uvedené parcely Poľovnícke združenie Dubina Medzev dlhodobo využíva a zveľaďuje,

c) na vyššie uvedených parcelách sa nachádza vŕtaná studňa s pitnou vodou a exteriérové toalety, ktoré sú vo vlastníctve Poľovníckeho združenia Dubina Medzev,

d) je vo verejnom záujme, aby Poľovnícke združenie Dubina Medzev za pozemky, ktoré užívajú platili dane a táto skutočnosť nastane po odpredaji pozemkov,

e) mesto Medzev parcely nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít,

f) predaj týchto pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa nie je v rozpore s verejným blahom a dobrom.“

 

Mgr. Matej Smorada

primátor mesta

Dátum zvesenia: 1. 9. 2022 Zodpovedá: Mgr. Romana Zvirinská

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze
Google play
App store

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, utorok 16. 8. 2022
mierny dážď 30 °C 17 °C
streda 17. 8. jasná obloha 29/17 °C
štvrtok 18. 8. polojasno 32/19 °C
piatok 19. 8. slabý dážď 35/21 °C