Mesto Medzev
Medzev

Triedený odpad

 

LOGO SEWA ERP

Certifikát za rok 2021

 

Obaly z papiera a lepenky

Rodinné domy:
 • prostredníctvom modrých 120 l nádob
 • intervalom vývozu podľa Harmonogramu vývozu ZKO a separovaného zberu.

 

Bytové domy:
 • prostredníctvom  modrých zberných 1100 l nádob.
 • intervalom vývozu podľa Harmonogramu vývozu ZKO a separovaného zberu.

 

Do modrých zberných nádob určených na zber papiera patria:

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

Nepatria sem:

Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Obaly z papiera a lepenky je možné odovzdávať aj na dvore mestského podniku služieb alebo počas sezónneho zberu papiera v základnej škole. 

Obaly z papiera a lepenky je nutné poskladať na čo najmenší objem, tak aby vo vreci zaberali čo najmenej miesta.

 

Obaly z plastov

Rodinné domy:
 • prostredníctvom žltých 120 l nádob
 • intervalom vývozu podľa Harmonogramu vývozu ZKO a separovaného zberu.

 

Bytové domy:
 • prostredníctvom  žltých 1100 l zberných nádob.
 • intervalom vývozu podľa Harmonogramu vývozu ZKO a separovaného zberu.

 

Do žltých zberných nádob  určených na zber plastov patria:

Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Nepatria sem:

Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

 

Obaly z kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM)

sa zbierajú spoločne do jedného vreca alebo zbernej nádoby určenej pre danú komoditu

 

Rodinné domy:
 • prostredníctvom žltých 120 l nádob
 • intervalom vývozu podľa Harmonogramu vývozu ZKO a separovaného zberu.

 

Bytové domy:
 • prostredníctvom  žltých 1100 l zberných nádob.
 • intervalom vývozu podľa Harmonogramu vývozu ZKO a separovaného zberu.

 

Do žltých zberných nádob  určených na zber kovov patria:

Hliníkové plechovky od piva a nealkoholických nápojov, ostatné drobné a hliníkové predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové súčiastky, zámky, kľúče, náradie a nástroje )kovové časti domácich spotrebičov - odniesť do zberných surovín.- zberni – výkup kovového odpadu a farebných kovov, Kováčska ulica, Medzev

Nepatria sem:

Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad, drobné a hliníkové predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové súčiastky, zámky, kľúče, náradie a nástroje )kovové časti domácich spotrebičov - odniesť do zberných surovín.

 

VKM - viacvrstvové kombinované materiály sa zbierajú do žltých 120 l a 1100 l nádob.
Zbiera sa:

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky = krabicové obaly od mlieka, nealkoholických, alkoholických nápojov,džúsov, vína , ...

Nezbiera sa:

krabicové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok, znečistené nápojové kartóny, nápojové kartóny zo zvyškami, jednorázové poháre na nápoje “so sebou“ (“to go”), iné kombinované materiály, papier, lepenku, …

 

Obaly zo skla

Rodinné domy:
 • prostredníctvom zelených  120 l zberných nádob
 • intervalom vývozu podľa Harmonogramu vývozu ZKO a separovaného zberu.

 

Bytové domy:
 • prostredníctvom zelených 1100 l zberných nádob
 • intervalom vývozu podľa Harmonogramu vývozu ZKO a separovaného zberu.

 

Do zelených zberných nádob určených na zber skla patria:

Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

Nepatria sem:

Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.

 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO)

 • prostredníctvom kompostérov pridelených pre rodinné domy.
 • 1 x týždenne a to vždy v pondelok od marca do novembra

BRKO je možné odovzdávať aj na mestskom kompostovisku. Podrobný rozpis systému zberu BRKO nájdete časti Systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu.

 

Textil a šatstvo

 • prostredníctvom zberných nádob. rozmiestnených v rámci mesta spoločnosťou oprávnenou nakladať s uvedenou komoditou
 • priebežne celoročne

 

Opotrebované pneumatiky

 • Konečný používateľ pneumatiky je povinný po tom ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať pneumatiky distribútorovi pneumatík.
 • priebežne celoročne

 

Jedlé oleje a tuky

majú možnosť odovzdať fyzické osoby - poplatníci na zbernom dvore mestkého podniku služieb. Likvidáciu je zabezpečená prostredníctvom firmy oprávnenej nakladať s uvedeným odpadom.

 • v uzatvorených fľašiach
 • priebežne celoročne

 

Elektroodpady, batérie a akumulátory

je možné odovzdať na zbernom dvore v areáli mestského podniku služieb mesta.

 

Objemný odpad

Zber objemného odpadu Mesto zabezpečuje 2x ročne, spravidla na jar a jeseň prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov umiestnených v rámci mesta. Mesto poskytuje aj možnosť priebežného odvozu objemného odpadu prostredníctvom mestkých mechanizmov za poplatok (Služby MsPS).

 

Odpady z domácností s obsahom škodlivých látok

Ich zber a likvidácia je zabezpečená prostredníctvom firmy oprávnenej nakladať s uvedeným odpadom minimálne 2 x ročne, spravidla na jar a jeseň. Zbierajú sa prevažne prázne obaly od postrekov, prípadne iných nebezpečných látok, pesticídy, postreky, rozpúšťadlá, absorbenty. Presný termín zberu sa vyhlási v mestkom rozhlase.

Mazacie a motorové oleje je potrebné odovzdať distribútorovi mazacích olejov priebežne celoročne.

 

Drobný stavebný odpad

môžu fyzické osoby - poplatníci Mesta odovzdávať celoročne v areali meststkého podniku služieb po preukázaní sa platným občianskym preukazom. Mesto poskytuje aj možnosť odvozu drobného stavebného odpadu prostredníctvom mestských mechanizmov za poplatok (Služby MsPS).

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze
Google play
App store

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, sobota 9. 12. 2023
zamračené 0 °C -4 °C
nedeľa 10. 12. slabé sneženie 0/-3 °C
pondelok 11. 12. sneženie 1/-2 °C
utorok 12. 12. slabý dážď 3/1 °C