Mesto Medzev
Medzev

Triedený odpad

certifikat

Obaly z papiera a lepenky

Rodinné domy:
 • prostredníctvom vriec
 • 1 x mesačne a to vždy v poslednú stredu v mesiaci. 

 

Bytové domy:
 • prostredníctvom zberných nádob.
 • každý piatok

 

Do zberných nádob (vriec) určených na zber papiera patria:

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

Nepatria sem:

Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

 

Obaly z papiera a lepenky je možné odovzdávať aj na dvore mestského podniku služieb alebo počas sezónneho zberu papiera v základnej škole. 

Obaly z papiera a lepenky je nutné poskladať na čo najmenší objem, tak aby vo vreci zaberali čo najmenej miesta.

 

Obaly z plastov

Rodinné domy:
 • prostredníctvom vriec 
 • 1 x mesačne a to vždy v poslednú stredu v mesiaci. 

 

Bytové domy:
 • prostredníctvom zberných nádob.
 • každý piatok

 

Do zberných nádob (vriec) určených na zber plastou patria:

Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov.

Nepatria sem:

Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod., plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

 

Obaly z kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM)

sa zbierajú spoločne do jedného vreca alebo zbernej nádoby určenej pre danú komoditu

 

Rodinné domy:
 • prostredníctvom vriec 
 • 1 x mesačne a to vždy v poslednú stredu v mesiaci. 

 

Bytové domy:
 • prostredníctvom zberných nádob. 
 • každý piatok

 

Do zberných nádob (vriec) určených na zber kovov patria:

Hliníkové plechovky od piva a nealkoholických nápojov, ostatné drobné a hliníkové predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové súčiastky, zámky, kľúče, náradie a nástroje )kovové časti domácich spotrebičov - odniesť do zberných surovín.- zberni – výkup kovového odpadu a farebných kovov , Kováčska ulica , Medzev

Nepatria sem:

Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad, drobné a hliníkové predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové súčiastky, zámky, kľúče, náradie a nástroje )kovové časti domácich spotrebičov - odniesť do zberných surovín .

 

VKM - viacvrstvové kombinované materiály sa zbierajú do kontajnerov na kovy.
Zbiera sa:

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky = krabicové obaly od mlieka, nealkoholických, alkoholických nápojov,džúsov, vína , ...

Nezbiera sa:

krabicové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok, znečistené nápojové kartóny, nápojové kartóny zo zvyškami, jednorázové poháre na nápoje “so sebou“ (“to go”), iné kombinované materiály, papier, lepenku, …

 

Obaly zo skla

Rodinné domy:
 • prostredníctvom zberných nádob v rámci mesta
 • raz týždenne

 

Bytové domy:
 • prostredníctvom zberných nádob v rámci mesta. 
 • raz týždenne

 

Do zberných nádob (vriec) určených na zber skla patria:

Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

Nepatria sem:

Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.

 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO)

 • prostredníctvom 120 l vriec čiernej farby
 • 1 x týždenne a to vždy v pondelok od marca do novembra

 

BRKO je možné odovzdávať aj na mestskom kompostovisku. Podrobný rozpis systému zberu BRKO nájdete časti Systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu.

 

Opotrebované pneumatiky

 • Konečný používateľ pneumatiky je povinný po tom ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať pneumatiky distribútorovi pneumatík.
 • priebežne celoročne

 

Jedlé oleje a tuky

majú možnosť odovzdať fyzické osoby - poplatníci na zbernom dvore mestkého podniku služieb. Likvidáciu je zabezpečená prostredníctvom firmy oprávnenej nakladať s uvedeným odpadom.

 • v uzatvorených fľašiach
 • priebežne celoročne

 

Elektroodpady, batérie a akumulátory

je možné odovzdať na zbernom dvore v areáli mestského podniku služieb mesta.

 

Objemný odpad

Zber objemného odpadu Mesto zabezpečuje 2x ročne, spravidla na jar a jeseň prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov umiestnených v rámci mesta. Mesto poskytuje aj možnosť priebežného odvozu objemného odpadu prostredníctvom mestkých mechanizmov za poplatok.

 

Odpady z domácností s obsahom škodlivých látok

Ich zber a likvidácia je zabezpečená prostredníctvom firmy oprávnenej nakladať s uvedeným odpadom minimálne 2 x ročne, spravidla na jar a jeseň. Zbierajú sa prevažne prázne obaly od postrekov, prípadne iných nebezpečných látok, pesticídy, postreky, rozpúšťadlá, absorbenty. Presný termín zberu sa vyhlási v mestkom rozhlase.

Mazacie a motorové oleje je potrebné odovzdať distribútorovi mazacích olejov priebežne celoročne.

 

Drobný stavebný odpad

môžu fyzické osoby - poplatníci Mesta odovzdávať celoročne v areali meststkého podniku služieb po preukázaní sa platným občianskym preukazom. Mesto poskytuje aj možnosť odvozu drobného stavebného odpadu prostredníctvom mestských mechanizmov za poplatok.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze
Google play
App store

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 24. 10. 2021
jasná obloha 11 °C 1 °C
pondelok 25. 10. polojasno 11/2 °C
utorok 26. 10. jasná obloha 13/3 °C
streda 27. 10. oblačno 14/4 °C