Mesto Medzev
Medzev

Biologicky rozložiteľný odpad

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa v zmysle platnej legislatívy delí na:

 • 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej len "BIOODPAD"),
 • 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
 • 20 01 25 – jedlé oleje a tuky.

 

Systém zberu a nakladania s BIOODPADOM

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia si musia svoj BIOODPAD zhodnocovať na vlastné náklady mimo zberu komunálnych odpadov.

Mesto zabezpečuje zber a nakladanie BIOODPADOV prostredníctvom:

 • mestského kompostoviska
 • individuálneho odvozu prostredníctvom mestkých mechanizmov, táto služba je spoplatnená.

 

Každá domácnosť v rodinnom dome má zabezpečené triedenie BIOODPADOV a to prostredníctvom:

a) kompostovacieho zásobníka pre domácnosť s individuálnym kompostovaním bez vývozného intervalu.

Odporúčaná veľkosť  kompostovacieho zásobníka by mala byť prispôsobená priemernej veľkosti pozemku, na ktorom bioodpad vzniká, pričom sa odporúča minimálne 1 liter zásobníka na 1m2 plochy záhrady alebo pozemku so zeleňou.

Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad zemou, mal by byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom.

Zber BIOODPADOV prostredníctvom kompostovacie dvora:

Na mestskom kompostovisku je možné celoročne a bezodplatne v čase otváracích hodín odovzdávať zelené BIOODPADY, ktoré vznikajú pôvodcovi nárazovo a nepostačuje mu kompostovací zásobnik na BIOODPAD.

Zberný dvor je doplnkovou službou odberu triedených zložiek a nenahrádza povinnosť zberu BIOODPADOV prostredníctvom  domáceho kompostovania.

Prednostné je odovzdávanie BIOODPADOV na zhodnotenie v mieste ich vzniku, t.j. na adrese pôvodcu.

 

Do BIOODPADOV patrí:

kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové zvyšky.

 

Do BIOODPADOV nepatrí:

zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat, vaječné škrupiny, starý chlieb, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.

 

Zber BIOODPADOV prostredníctvom využitia služby odvozu vozidlami MSPS

Službu zabezpečuje Mestský podnik služieb mesta Medzev. Služba je spoplatňovaná. Bližšie informácie o spôsobe zberu Vám poskytnú zodpovední zamestnanci na tel. čísle

+421 55 4898 078-79 alebo na mailovej adrese: msps@medzev.sk

 

Systém zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Mesto nezaviedlo vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z dôvodu ekonomickej neúnosnosti. Nakoľko je tento odpad špecifický svojím zložením a pri každom vývoze musí prejsť pred ďalším zhodnotením hygienizáciou je nutné s ním nakladať ako s materiálom kategórie 3 v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov neurčených na ľudskú spotrebu.

 

Systém zberu a nakladania s jedlými olejmi a tukmi

Mesto zaviedlo pre bytové domy zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

 

Bytové domy:

 • prostredníctvom kompostovatelných vrecúšok zbieraných do 
 • 120 L hnedých nádob.
 • pondelok od 16:00 do 19:00
 • utorok od 09:00 do 10:00
 • Sídlisko Mladosť – pri obchode Jednota
 • Sídlisko Mladosť – pri kotolni pri cintoríne
 • Revolučná ulica – oproti autoservisu
 • Kováčska ulica – oproti zdravotnému stredisku

Vývozný deň spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom je utorok v doobedňajších hodinách.

Nakoľko je tento odpad špecifický svojím zložením a pri každom vývoze musí prejsť pred ďalším zhodnotením hygienizáciou je nutné s ním nakladať ako s materiálom kategórie 3 v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov neurčených na ľudskú spotrebu.

 

Systém zberu a nakladania s jedlými olejmi a tukmi

Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva na areáli mestského podniku služieb. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach).

Do jedlých olejov a tukov PATRIA:

oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.

 

Do jedlých olejov a tukov NEPATRIA:

motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

 

Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s komunálnymi odpadmi a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k zberným nádobám na komunálny odpad. Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie.

MŽP SR pripravilo informačné letáky k podpore domáceho a komunitného kompostovania. Letáky nájdete v prílohe.

V prípade doplňujúcich otázok sme Vám k dipozícii na tel. čísle: +421 55 4898 078-79 , prípadne mailom: msps@medzev.sk 

 

Prílohy

MŽP SR pripravilo informačné letáky k podpore domáceho a komunitného kompostovania.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze
Google play
App store

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 2. 10. 2023
takmer jasno 21 °C 10 °C
utorok 3. 10. polojasno 22/11 °C
streda 4. 10. zamračené 20/12 °C
štvrtok 5. 10. zamračené 18/10 °C