Mesto Medzev
Medzev

Biologicky rozložiteľný odpad

 

Systém zberu a nakladania s BIOODPADOM

  • prostredníctvom čiernych vriec
  • 1 x týždenne s vývozným dňom pondelok v období marec až november

 

Do BIOODPADOV patrí:

kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové zvyšky.

 

Do BIOODPADOV nepatrí:

zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat, vaječné škrupiny, starý chlieb, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.

 

Zber BIOODPADOV sa uskutočňuje len od fyzických osôb prihlásených do systému zberu. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia si musia svoj BIOODPAD zhodnocovať na vlastné náklady mimo zberu komunálnych odpadov.

 

Mesto zabezpečuje zber a nakladanie BIOODPADOV prostredníctvom 
  • 120 l, čiernych zberných vriec. Pre jedno odberné miesto je pridelené jedno vrece. Odvoz každého ďalšieho vreca je spoplatnený.
Zároveň zabezpečuje doplnkové možnosti odovzdávania BIOODPADU prostredníctvom
  • mestského kompostoviska
  • individuálneho odvozu prostredníctvom mestkých mechanizmov, táto služba je spoplatnená.

 

Každá domácnosť v rodinnom dome je POVINNÁ mať zabezpečené triedenie BIOODPADOV a to prostredníctvom:
  • zberného vreca o objeme 120  litrov pre domácnosť
  • kompostovacieho zásobníka pre domácnosť s individuálnym kompostovaním bez vývozného intervalu

 

Zabezpečenie zbernej nádoby, prípadne kompostovacieho zásobníka:

Zberné vrece zabezpečuje Mesto. Náklady na zabezpečenie jedného zberného vreca na BIOODPAD sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady.

Náklady na kompostovacie zásobníky - spôsob úhrady:

  • fyzická osoba poplatník uhradí obstarávaciu cenu kompostovacieho zásobníka na BIOODPAD jednorazovo priamo do pokladne na Mestskom úrade,
  • fyzická osoba poplatník si zakúpi kompostovací zásobník na BIOODPAD alebo kompostovací zásobník priamo sám.

 

Zber BIOODPADOV prostredníctvom kompostovacieho dvora

Na mestskom kompostovisku je možné celoročne a bezodplatne v čase otváracích hodín odovzdávať zelené BIOODPADY, ktoré vznikajú pôvodcovi nárazovo a nepostačuje mu vlastné zberné vrece na BIOODPAD, prípadne kompostovací zásobník. 

 

Zber BIOODPADOV prostredníctvom využitia služby odvozu vozidlami MSPS

Službu zabezpečuje Mestský podnik služieb mesta Medzev. Služba je spoplatená.

 

Systém zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Mesto nezaviedlo vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z dôvodu ekonomickej neúnosnosti. Nakoľko je tento odpad špecifický svojím zložením a pri každom vývoze musí prejsť pred ďalším zhodnotením hygienizáciou je nutné s ním nakladať ako s materiálom kategórie 3 v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov neurčených na ľudskú spotrebu.

 

Systém zberu a nakladania s jedlými olejmi a tukmi

Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva na areáli mestského podniku služieb. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach).

 

Do jedlých olejov a tukov PATRIA:

oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.

 

Do jedlých olejov a tukov NEPATRIA:

motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

 

Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s komunálnymi odpadmi a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k zberným nádobám na komunálny odpad. Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie.

 

Prílohy

MŽP SR pripravilo informačné letáky k podpore domáceho a komunitného kompostovania.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze
Google play
App store

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 24. 10. 2021
jasná obloha 11 °C 1 °C
pondelok 25. 10. polojasno 11/2 °C
utorok 26. 10. jasná obloha 13/3 °C
streda 27. 10. oblačno 14/4 °C