Mesto Medzev
Medzev

Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí

 

Predseda

  • Erik Kováč

 

Členovia

  • Ing. Rajmund Antl
  • Ing. Gabriel Böhm
  • Maroš Čierny
  • Ervin Flegner

 

Náplň práce Komisie verejného poriadku a sociálnych vecí

  • prerokovávať a navrhovať opatrenia pre zlepšovanie spolunažívania medzi jednotlivými menšinami žijúcimi na území mesta Medzev,
  • prerokovávať a určovať veci v rámci kompetencií vyplývajúcich zo všetkých právnych predpisov platných na území mesta Medzev,
  • navrhovať opatrenia na zvýšenie bezpečnosti Mestskému zastupiteľstvu mesta Medzev,
  • navrhovať opatrenia na zlepšenie nakladania s odpadmi na území mesta Medzev.